Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Es col·loca la primera fusta d’una nova promoció d’habitatge públic industrialitzat a Sant Martí

09/02/2023 - 16:30

Habitatge. L’edifici, de 42 habitatges de lloguer protegit i construït a partir de més de 1.000 peces de fusta, està situat al C. de Pallars i ja es troba en obres.

Més d’un miler de peces de fusta fetes a fàbrica serviran per aixecar la nova promoció d’habitatge públic amb construcció industrialitzada, que es troba al barri del Besòs i el Maresme, al districte de Sant Martí. Concretament, el C. de Pallars, 487-489 és la ubicació d’aquest edifici, que durant el matí del dijous 9 de febrer ha centrat l’atenció amb l’acte de col·locació de la primera fusta. L’acte ha comptat amb la presència de la regidora d’habitatge i rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín.

L’edifici, que es troba en ple procés de construcció des del passat mes d’octubre de 2022, constarà de 42 habitatges de protecció pública, reforçant l’aposta de l’Ajuntament de Barcelona per ampliar el parc públic d’habitatges en aquest districte que es troba en plena expansió. Una promoció que es convertirà en una de les més altes de la ciutat construïdes amb fusta, conjuntament amb la promoció d’habitatge cooperatiu de Cirerers.

Els equips d’arquitectura Oikosvia Arquitectura, SCCL (format per Manolo Ortiz i Jaume Alcover) i Fabregat & Fabregat, SCP (format per Josep Maria Fabregat Estraguès i Joan Fabregat Pla) són els encarregats de dur a terme l’obra, que té un cost previst de 5.034.960 euros i que s’espera que finalitzi el primer trimestre de 2024.

La fusta, una aposta amb múltiples beneficis

Fins a 1.103 peces de fusta fetes prèviament a fàbrica, a partir de fusta d’avet roig procedent de boscos explotats de forma sostenible, serviran per aixecar aquest edifici de planta soterrani, planta baixa, set plantes i planta badalot de coberta. A partir del forjat de la planta baixa, l’estructura de l’edifici és de fusta laminada, en forma de forjats i panells verticals de CLT, que a les façanes es revesteix amb un sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior de baix impacte ambiental com la llana de roca.

En general, materials de baix impacte mediambiental que provoquen molt menys soroll i pols que altres, i que també permeten reduir de forma significativa la duració de l’obra. Si amb un mètode d’obra tradicional, un edifici com aquest es pot completar en dos anys, la construcció a partir de peces prefabricades escurça el termini a poc més d’un any. Tant és així que cadascuna de les set plantes pot aixecar-se en només una setmana.  

A més, aquesta mena de promocions industrialitzades es liciten conjuntament projecte i obra, de manera que la constructora i l’equip d’arquitectes treballen de forma conjunta des del primer a l’últim dia.

Més de 380 habitatges de producció industrialitzada a la ciutat

L’evolució de l’ús de construcció industrialitzada en habitatges públics és una realitat, com demostren les xifres. Actualment, són nou les promocions que l’Ajuntament ha posat en marxa per ampliar el parc públic d’habitatges, part dels quals aposten per l’ús de fusta. És el cas de la promoció del C. de Pallars (42 habitatges), C. de Binèfar (24 hab.), C. del Marroc (45 hab.) i C. Dolores Iturbe Arizcuren (40 hab.), pel que fa al districte de Sant Martí, i dues promocions a Casernes (70 i 56 hab.), a Sant Andreu. Tot plegat, sumat al bloc A de l’Illa Glòries (51 hab.), a l’Eixample, i als allotjaments APROP, situen en 382 els habitatges i allotjaments produïts amb mètodes industrials.

Totes elles, promocions que contribueixen a l’ampliació del parc d’habitatge públic i assequible a Sant Martí, que s’ha vist augmentat en aproximadament 2.000 pisos des de l’any 2015, amb una inversió per part de l’Ajuntament del voltant de 244 milions d’euros. A més, en termes globals de ciutat, el parc ha crescut en més de 4.000 habitatges respecte a les xifres de 2015, fet que situa el parc actual en prop d’11.600 habitatges. I la previsió no deixa d’evolucionar en els pròxims anys, amb un parc públic de gestió municipal que el 2025 s’haurà duplicat respecte al que hi havia ara fa set anys.