Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Els allotjaments APROP, protagonistes a l’Open House Worldwide 2022

08/04/2022 - 12:32

Habitatge. El festival inclou una sessió dedicada als allotjaments APROP de Ciutat Vella i La Folie Divine de Montpeller.

L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona participarà per segona vegada al festival Open House Worldwide, que se celebrarà dissabte 9 d’abril en streaming per YouTube. Durant dotze hores es retransmetran diferents conferències i visites virtuals per habitatges de tot el món que responen a les necessitats urgents d’habitatge.

Una d’aquestes activitats passarà a Barcelona, i en concret amb els allotjaments APROP com a tema central. A partir de les 16h tindrà lloc la taula rodona “Mal·leable al Mediterrani: APROP Ciutat Vella i La Folie Divine Montpeller”. Hi participaran el gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, Javier Burón; l’arquitecte Farshid Moussavi; i la manager de l’Open House Barcelona, Ana María Álvarez. A la sessió es parlarà de les dues iniciatives de Barcelona i Montpeller, i les tipologies i models d’habitatge.

Per una banda, els allotjaments APROP és un nou model de pisos d’estada temporal de construcció ràpida, sostenible i de qualitat per ampliar el parc públic d’habitatge a Barcelona i evitar l’expulsió dels veïns i les veïnes dels barris. Els allotjaments APROP de Ciutat Vella van ser els primers que va construir l’IMHAB i van funcionar com a prova pilot. L’edifici es va construir en un any i mig, mentre que en el cas d’un habitatge tradicional el procés pot durar entre 6 i 7 anys. A l’APROP de Ciutat Vella hi ha dotze allotjaments: quatre tenen dues habitacions i 60 metres quadrats de superfície i els altres vuit tenen una habitació i 30 metres quadrats de superfície.

Per la seva banda, Folie Divine és la primera de les dues Folies dins del pla urbà de Montpeller per recuperar per la ciutat solars que abans havien estat d’ús residual. L’edifici està format per una torre de nou pisos feta de capes curvilínies no coincidents. Hi ha lògica a les corbes, ja que permeten balcons generosos amb àmplies vistes, però un mínim de vistes d’un a l’altre. A més, l’edifici també aposta per la sostenibilitat ja que la forma de l’edifici i els apartaments de les cantonades reben ventilació creuada natural.

El festival s’allargarà durant tot el dissabte fins a les sis de la tarda. A banda d’aquesta sessió també es faran visites i altres trobades en ciutats com Londres, Nova York, Colombo, Taiwan, Melbourne, Viena i València.

Segueix en streaming l’Open House Worldwide en aquest enllaç.