Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El projecte d’habitatges assequibles per joves de Can Fabra guanya l’Advanced Architecture Awards 2020

28/10/2020 - 11:08

Habitatge. El despatx Roldán Berengué Arquitectes ha dissenyat el projecte que ha rebut el premi en la categoria de construcció industrialitzada

El projecte d’habitatges assequibles per joves construïts a les naus industrials del recinte de la Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu del Palomar, ha estat premiat amb l’Advanced Architecture Awards 2020. Aquests premis reconeixen la feina d’aquells professionals que aposten per la innovació en la indústria de l’edificació a través de la generació de nous materials, el desenvolupament de producte alternatius, la creació de noves experiències pels usuaris o l’impuls de sistemes de construcció basats en la sostenibilitat, entre altres. Els premis s’han entregat en el marc de REBUILD 2020, celebrat del 29 de setembre a l’1 d’octubre de 2020, un esdeveniment on 260 experts del sector han compartit models i projectes constructius innovadors i disruptius.

Roldán Berengué Arquitectes ha dissenyat el projecte per transformar la nau d’emmagatzematge de fils de la Fabra i Coats en un complex d’habitatge social i equipament per la Colla Castellera Jove de Barcelona que ha estat distingit amb el PREMI AEDAS Homes a la Construcció Industrialitzada. S’ha reconegut que la intervenció a la nau activa tots els elements originals i reutilitzar les seves qualitats físiques, espacials i històriques per fer més eficient la nova construcció i reforçar la naturalesa de l’edifici original.

A Can Fabra s’hi han construït 44 habitatges amb una superfície mitjana de 64 metres quadrats, destinats a joves d’entre 18 i 35 anys, i amb grans espais comuns que podran compartir segons les seves necessitats. A més a més la seva construcció ha seguit els criteris de sostenibilitat. És el primer edifici d’habitatge de lloguer públic que s’edifica a l’interior d’una nau industrial i ha conservat l’estructura exterior de la fàbrica, mitjançant un sistema de construcció dins de construcció que separa l’estructura interior de les façanes exteriors aprofitant l’estructura original. L’estructura interior és, a més a més, pràcticament tota de fusta, un material amb un impacte ambiental molt baix, i tots els materials utilitzats són reciclats, reciclables i de baix impacte energètic.

L’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) aposta per les tècniques industrialitzades, com les utilitzades a Can Fabra, en la licitació de projectes per construir habitatge públic. Aquestes tècniques permeten reduir el temps d’execució de les obres i minimitzar l’impacte ambiental dels materials de construcció.