Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El cohabitatge guanya adeptes i interès entre els ciutadans de Barcelona

01/03/2023 - 10:03

Habitatge. Desenes de persones han visitat ja la seu de Coòpolis (C. Constitució, 19) per gaudir de l’exposició sobre cohabitatge a la ciutat, inclosos els participants d’una visita guiada celebrada el passat dimarts 28 de febrer.

El cohabitatge continua agafant embranzida a Barcelona. Així ho demostra l’exposició “Viure en comunitat en les cooperatives d’habitatge de cessió d’ús a Barcelona”, que es pot visitar, de forma gratuïta, a la seu de Coòpolis (C. Constitució, 19, Bloc 8) de dilluns a divendres de 9h a 19h. Una bona ocasió per descobrir un model en auge a la ciutat mitjançant una exposició que ja han visitat desenes de persones des que està oberta al públic.  

Entre aquests visitants s’inclouen els que van assistir, el passat dimarts 28 de febrer, a la visita guiada a l’exposició, comissionada per la cooperativa d’arquitectes Lacol i l’Ajuntament de Barcelona. De la mà d’un arquitecte membre de la cooperativa La Borda, els participants van poder conèixer, de forma més minuciosa, les bondats d’un model d’habitatge alternatiu i eminentment comunitari.

Dades, particularitats del model, valors que promou, cooperatives participants i presentació dels diferents projectes desenvolupats a la ciutat són alguns dels continguts d’interès que es poden trobar a l’exposició. En definitiva, una radiografia completa de l’expansió de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o cohabitatge a Barcelona, que es tradueix en 19 projectes i més de 400 habitatges en convivència o amb sòl disponible. De fet, només a la capital catalana s’hi concentren més cooperatives d’habitatge que a tota la resta de Catalunya (16). 

Actualment, les cooperatives s’estan desenvolupant allà on troben espais d’oportunitat, tenint en compte que les quotes mensuals són gairebé un 40% inferiors al lloguer mitjà de la ciutat, una diferència que s’accentua en els barris amb rendes més altes. La tipologia de cessió d’ús, a més, es basa en un model de tinença no especulatiu que posa al centre els seus habitants, i que no s’encasella ni en el lloguer ni en la compra.

Projectes impulsats des de la creativitat, la gestió comunitària i el disseny obert, participat i amb el mínim impacte ecològic possible que, alguns d’ells, s’han vist reconeguts en forma de guardó. És el cas de l’edifici de La Borda, el primer d’obra nova de cohabitatge posat en marxa a la ciutat, que suma diverses distincions, com el Premi Ciutat de Barcelona 2018 i el Premi especial a la innovació als European Responsible Housing Awards 2019, així com el Premi d’Arquitectura Contemporània de la Unió Europea – Premi Mies van der Rohe 2022.

La construcció industrialitzada, un altre focus d’interès

En paral·lel al cohabitatge, l’Ajuntament de Barcelona també convida als ciutadans a conèixer més al detall l’impuls de la construcció industrialitzada a la ciutat, traduïda en múltiples promocions que s’han posat en marxa els darrers anys, que actualment estan en construcció o que s’esdevindran pròximament. Poden fer-ho mitjançant l’exposició situada als baixos dels allotjaments APROP de Glòries (C. Irena Sendler, 22), oberta al públic cada divendres en horari de 9h a 14h i de 15h a 18h. En aquest cas, també és gratuïta i no requereix inscripció prèvia.