Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Descobreix l’exposició sobre cohabitatge amb una visita guiada

17/02/2023 - 13:23

Habitatge. El dimarts 28 de febrer a les 18 hores, la seu de Coòpolis (C. Constitució, 19) acollirà una visita guiada, prèvia inscripció gratuïta, per conèixer les particularitats de l’habitatge cooperatiu, molt visible a Barcelona.

Per tal de conèixer més i millor un model d’habitatge emergent com és l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús o cohabitatge, que ha arrelat amb força a la ciutat els darrers anys, l’Ajuntament de Barcelona organitza una visita guiada a l’exposició que acull la seu de l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona (Coòpolis), al C. Constitució, 19, Bloc 8. La visita tindrà lloc el pròxim dimarts 28 de febrer, amb inici a les 18 hores, i està comissionada per la cooperativa d’arquitectes Lacol i l’Ajuntament de Barcelona. Tots aquells que hi vulguin assistir han d’inscriure’s prèviament, de forma gratuïta, mitjançant aquest enllaç

“Viure en comunitat en les cooperatives d’habitatge de cessió d’ús a Barcelona” és el nom que encapçala aquesta exposició, que des de mitjan desembre es pot visitar a la seu de Coòpolis de dilluns a divendres de 9h a 19h. Una oportunitat per aprendre al voltant d’un model d’habitatge que s’ha estès a la ciutat amb una vintena de projectes, repartits en diferents districtes, que engloben més de 400 habitatges creats amb aquest format.

Les particularitats del model i els projectes que acull la ciutat seran alguns dels punts més destacats que s’explicaran de la mà d’un dels arquitectes del projecte i membre de La Borda, una de les cooperatives d’habitatge de referència a la ciutat i que el 2022 va ser reconeguda amb el Premi d’Arquitectura Emergent Mies van der Rohe que atorga la Unió Europea.

Habitatge per construir comunitat 

Respecte a models d’habitatge més clàssics i estàndards, el cohabitatge aposta per la vida comunitària, amb habitatges que ajuden a combatre la soledat i l’individualisme. Una manera col·lectiva de viure i compartir un mateix espai de convivència que, entre altres avantatges, garanteix l’accés a un habitatge digne i assequible, manté la titularitat pública del sòl, impedeix l’especulació amb l’habitatge i afavoreix l’estabilitat en el temps dels usuaris. 

Les característiques d’aquest model requereixen l’autoorganització de les persones que integren les cooperatives, sens dubte un dels valors més potenciats. Un model que, al cap i a la fi, concep l’habitatge com a bé d’ús, i no pas com a un bé amb què especular i lucrar-se.  Tant és així que les persones sòcies poden fer ús del seu habitatge per un període de 75 anys, ampliable a 90, i és la cooperativa qui construeix/rehabilita i gestiona l’habitatge. I un cop finalitzat aquest termini, la propietat passa a ser municipal.