Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Consells per mantenir l'escalfor a casa

02/12/2020 - 10:53

Habitatge. Et donem uns consells per mantenir l'escalfor a casa i evitar la seva pèrdua per estalviar energia i gaudir de la teva llar.

Ja tenim l’hivern aquí! Una manera de mantenir una bona temperatura a casa i estalviar recursos, és aïllar-la el màxim possible de l’exterior, i al mateix temps, impedir que la calor s’escapi.

La calor generada s’escapa principalment per les parets, els vidres de les finestres, i les escletxes de ventilació o de les portes.

Aquí us deixem alguns consells per evitar que la calor s’escapi:

1.- FINESTRES I PERSIANES

  • Durant el dia, si fa sol convé pujar les persianes perquè la llum escalfa els vidres i, amb això, la casa. Si està ennuvolat millor baixar-les per complet.
  • Posa també cortines a totes les finestres que donen a l’exterior! Actuen com a aïllant (si és una cortina fosca retindrà més l’escalfor!)

2.- ESCLETXES

  • Les escletxes de ventilació no es poden tapar, però si són molt àmplies es poden substituir per altres amb menys obertura.

3.- PORTES

  • Les escletxes que hi ha a la part inferior de les portes, especialment aquelles que donen al carrer, solen generar un corrent d’aire que permet que la calor s’escapi (es perd al voltant del 5%!).
  • És una bona idea col·locar catifes per aïllar-se… o millor encara: rivets aïllants. Es diu així als baixos de les portes que tapen les escletxes. Si l’escletxa sota la porta és molt gran, es pot usar un doble rotllo aïllant. Resulta molt econòmic i simplement cal lliscar-ho sota la porta.
  • Recorda que també existeixen rivets de cautxú i escuma que poden col·locar-se en els marcs de les finestres.

Aquests són petits trucs que evitaran que surti l’escalfor de casa per poder optimitzar el teu sistema de calefacció.

La setmana del 14 al 20 d desembre podràs consultar consells com aquests i molts altres a la “Setmana del consum  energètic la Llar”, als Instagram dels Punts infoJOVE Paral.lel i Ciutat Vella!

Coneixes els Punts d’Assessorament Energètic (PAE)?

Els PAE són un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereix informació i atenció sobre Drets energètics alhora que intermedien  amb les companyies subministradores en cas de risc de tall.

S’integren dins de la Xarxa d’Oficines d’Habitatge i tenen els seus punts d’atenció física a les mateixes oficines. Per contactar directament amb el servei, pots trucar al 93 008 054.

Si vols més informacio sobre els PAE, els teus drets energètics, o tens altres dubtes relacionats amb l’habitatge, demana cita prèvia amb l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves a través de qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.