Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Comencen les obres d’un edifici de 31 habitatges de lloguer públic a Torre Baró

22/04/2021 - 16:20

Habitatge. La previsió és que les obres s’acabin el primer trimestre de 2023 i signifiquen una inversió municipal de 4 milions d’euros

L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) ha començat les obres d’un edifici de 31 habitatges amb protecció oficial per a lloguer social al Districte de Nou Barris. En concret, es tracta d’un edifici ubicat a l’Avinguda Escolapi Càncer, 27-33, al barri de Torre Baró de Barcelona, que donarà una nova llar a unes 90 persones.

A l’acte de col·locació de la primera pedra hi ha assistit Xavier Marcé, Regidor del Districte de Nou Barris, Lucía Martín, Regidoria d’Habitatge i Rehabilitació, Mari Carmen Rodríguez González, representant de l’AAVV Torre Baró, Ramon Ferrer Hernández, representant de l’AAVV Torre Baró, Josep Montiel Mora, representant de l’AAVV Els Eucaliptus i Gregoria Garcia, del Casal de Gent Gran Torre Baró.

La previsió és que les obres s’allarguin fins al primer trimestre del 2023 i suposen una inversió municipal de 4.047.778 euros (sense IVA), en l’estratègia del Govern municipal dels darrers anys d’ampliar i intensificar la construcció de nou habitatge públic protegit a la ciutat.

L’orografia de grans pendents que caracteritza el barri de Torre Baró és un dels elements que marca el caràcter de l’edifici. Així, el bloc dissenyat per la UTE formada per Alday Jover arquitectes, SLP i Burgos&Garrido arquitectes asociados, SLP té una geometria nítida, que evoca un cub que s’encasta en una pendent important, orientada nord. Aquesta figura geomètrica s’ha buidat amb un pati interior que s’obre a sud, contra la pendent de la muntanya, buscant directament el sol i donant accés a tots els habitatges. L’accés a l’edifici es fa per un gran porxo exterior obert a l’Avinguda Escolapi Càncer, que és l’artèria viària principal del nou conjunt urbanístic de Torre baró, el qual gira al voltant d’una re-configurada plaça dels Eucaliptus. La segona planta connecta amb el carrer Castelldefels, on s’hi troba un segon accés a l’edifici.

Aquest projecte permetrà obtenir 31 habitatges i un local comercial distribuïts en planta baixa i cinc plantes. A la planta baixa s’hi trobarà el local comercial i un gran porxo, i en un àmbit semisoterrat s’hi trobaran les cambres de serveis, la part del darrere del local comercial, un local per guardar-hi les bicicletes i un espai per als residus generats pels habitatges. Els habitatges tindran una superfície útil d’entre 65m2 i 80m2. 14 seran de tres dormitoris, 16 de dos i 1 amb un dormitori. A més, dos d’aquests habitatges seran adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Els habitatges es trobaran distribuïts entre la primera i la cinquena planta: 5 a la primera, 6 a la segona, 6 a la tercera, 7 a la quarta i 7 a la cinquena. L’edifici, a més, comptarà amb un pati interior i 17 trasters per als habitatges amb un i dos dormitoris. A la coberta s’hi trobarà la infraestructura per a les telecomunicacions, l’antena, el parallamps, la instal·lació fotovoltaica, la cambra de neteja i les sortides de fums i ventilacions.

Més promocions d’habitatge públic

A banda d’aquesta promoció, actualment hi ha en marxa dues promocions més d’habitatge públic protegit al districte de Nou Barris. Es tracta d’una promoció de 47 habitatges dotacionals, també a Torre Baró previst per a la segona meitat del 2022, i del cohabitatge a càrrec de la cooperativa Sostre Cívic de Pla dels Cirerers, amb 29 habitages més que s’acabaran de construir a finals d’aquest any. A més, està previst que durant aquest 2021 s’iniciïn les obres de tres promocions més al barri de la Trinitat Nova, amb un total de 246 habitatges de lloguer i de dret de superfície. En total, el parc d’habitatge protegit al districte de Nou Barris es veurà incrementat en 353 habitatges més, on podran viure unes 880 persones.

Totes aquestes accions posen de manifest el compromís de l’IMHAB per a la promoció i l’ampliació de l’habitatge públic a la ciutat. Actualment l’Ajuntament de Barcelona té 79 promocions actives, 19 de les quals estan acabades, 16 en construcció, 15 tenen l’obra licitada, 9 en redacció de projecte, 9 en concurs de sòl i 11 tenen la licitació programada. Això suposa que hi ha 4.847 habitatges i 186 allotjaments en marxa actualment a banda dels que s’estan projectant.

Més enllà de les noves promocions, l’Ajuntament de Barcelona amplia també el parc públic d’habitatge a través de les compres i la mobilització d’habitatges privats per al lloguer assequible. Des del 2015, l’Ajuntament ha adquirit 184 habitatges a Nou Barris i ha captat 323 habitatges privats a través dels diferents programes de captació i destinats a lloguer social i assequible. En conjunt, els habitatges comprats i els privats mobilitzats representen una llar per més de 1.200 persones.

 

Vols estar al dia de les novetats d’habitatge?
Subscriu-te al butlletí d’actualitat per estar al dia de les novetats, els projectes i les accions orientades al foment del dret a un habitatge digne per a tothom.