Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Can Fabra i La Borda, candidats al Premi d’Arquitectura Mies van der Rohe 2022

20/01/2022 - 14:28

Habitatge. Els projectes promoguts per l’IMHAB són dos dels 40 seleccionats entre més de mig miler. Els cinc finalistes s’anunciaran el proper 16 de febrer i el guanyador a principis de maig.

Els projectes d’habitatge públic de lloguer assequible per a joves de Can Fabra i l’edifici de cohabitatge de La Borda han estat nominats al Premi d’Arquitectura Mies van der Rohe del 2022, atorgat per la Unió Europea (UE). S’han seleccionat 40 projectes d’un total de 532 propostes. En el procés de selecció s’ha valorat la inclusió social, la sostenibilitat, la circularitat i la concepció estètica. Can Fabra i La Borda són, juntament amb el Centre Esportiu Turó de la Peira, els tres projectes de Barcelona que opten a aquest prestigiós guardó. En total, cinc projectes catalans han estat nominats. A més dels projectes barcelonins, també s’ha reconegut 85 Social Housing Units, a Cornellà de Llobregat, i la intervenció a la Torre Merola, a Puig Reig. Els cinc finalistes s’anunciaran el proper 16 de febrer i el guanyador a principis de maig en el marc de l’EU Mies Award Day.

Construït a les naus industrial del recinte de Fabra i Coats, al barri de Sant Andreu del Palomar, el projecte del despatx Roldán Berengué Arquitectes està destinat a joves i acull també l’espai per a la Colla Castellera Jove de Barcelona. El complex compta amb 44 habitatges destinats a joves d’entre 18 i 35 anys amb una superfície mitjana de 64 metres quadrats i grans espais comuns que es poden compartir segons les necessitats. És el primer edifici d’habitatges de lloguer públic de Barcelona construït en una nau industrial, mantenint-ne l’estructura exterior. De la construcció se’n destaca la sostenibilitat i la utilització de materials reciclats, reciclables i de baix impacte energètic. Aquest no és el primer reconeixement que rep Can Fabra. Recentment va ser guardonar amb el Premi FAD Arquitectura 2021.

Per la seva banda, La Borda és un projecte de recuperació de Can Batlló, un antic recinte industrial de finals del segle XIX situat al districte de Sants-Montjuic, en un solar cedit per l’Ajuntament de Barcelona per 75 anys. Aquest projecte, al qual hi va participar la cooperativa d’arquitectes Lacol, es va convertir en el primer edifici d’obra nova de cohabitatge a la ciutat de Barcelona. L’edifici està format per 28 habitatges i diferents espais d’ús comunitari com la cuina, el menjador, la bugaderia o altres sales polivalents que serveixen per potenciar la vida veïnal. Està construïda principalment amb fusta, seguint els criteris de sostenibilitat, per reduir al mínim l’impacte ambiental. La Borda també ha estat reconeguda amb diferents distincions com el Premi especial a la innovació als European Responsible Housing Awards (2019), o el Premi Ciutat de Barcelona (2018).

El Premi d’Arquitectura Mies van der Rohe és un dels guardons internacionals de més prestigi en el camp de l’arquitectura. Atorgat cada dos anys, té per objectius atènyer una comprensió profunda de la transformació de l’entorn construït; reconèixer i divulgar l’excel·lència i la innovació en l’arquitectura; i promoure la important contribució dels arquitectes en el desenvolupament de noves idees amb el suport innegable dels clients i la participació d’aquells que es convertiran en els habitants i usuaris d’aquests edificis.