Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Ada Colau es reuneix amb Raquel Rolnik per l'ENHR Barcelona 2022

29/08/2022 - 14:40

Habitatge. Del 30 d’agost al 2 de setembre tindrà lloc una nova edició de la Conferència Anual de l’European Network for Housing Research (ENHR)

Del 30 d’agost al 2 de setembre la ciutat serà la seu d’una nova edició de la Conferència Anual de l’European Network for Housing Research, una trobada en què intervindran ponents experts en polítiques d’habitatge europees per identificar les causes que dificulten accedir a un habitatge digne i els problemes que tenen els governs locals per fer front a aquesta crisi.

 

Barcelona es converteix aquests dies en l’escenari que acull la conferència anual internacional ENHR. Amb aquest motiu, l’alcaldesa Ada Colau s’ha reunit avui amb una de les expertes principals en l’àmbit de l’habitatge i el dret al mateix, Raquel Rolnik, catedràtica d’Urbanisme de la Facultat d’Arquitectura i Urbanisme a la Universitat de São Paulo, i fins 2014 també ‘Relatora Especial per al Dret a l’Habitatge’, nomenada pel Consell de Drets Humans de les Nacions Unides. La Raquel Rolnik és una de les veus destacades de l’esdeveniment que obrirà demà amb la primera sessió plenària emmarcada a l’ENHR titulada: ‘L’habitatge sota l’imperi de les finances en ciutats globals’.

Colau i Rolnik han aprofitat la seva trobada per visitar l’edifici APROP a Glòries, un dels projectes d’habitatge referent en producció industrializada i referent en aquest àmbit per a altres ciutats europees. L’APROP és un edifici d’allotjaments d’estada temporal per atendre l’emergència habitacional de persones en situació de vulnerabilitat. Aquest mateix projecte serà visitat també pels participants de la conferència ENHR.

 

ENHR Barcelona 2022

Les jornades, organitzades per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), tindran lloc a la seu de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la Universitat Politècnica de Barcelona i estaran estructurades en dos blocs.

El primer dia, el 30 d’agost, tindrà lloc el New Housing Researchers Colloquium, dirigit a investigadores i investigadors que estiguin treballant en tesis doctorals relacionades amb habitatge.

Del 31 al 2 d’agost tindrà lloc la Conferència Anual de l’European Network for Housing Research, dirigida a professionals de la recerca sobre habitatge i dels sectors especialitzats per facilitar-los un espai per reunir-se i comparar polítiques de països europeus. També s’hi tractaran temes com la vulnerabilitat del mercat immobiliari europeu davant de processos de turistificació i gentrificació.