Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Augmenten un 10% les consultes als Punts d’Assessorament Energètic durant la crisi sanitària

19/08/2020 - 10:37

Drets energètics. En el primer semestre del 2020 han atès més de 17.000 persones. La majoria de les consultes han estat per canviar la potència contractada o tramitar el bo social.

En el primer semestre del 2020, els Punts d’Assessorament Energètic (PAE), un servei pioner en la defensa dels subministraments a totes les llars, han atès 17.641 persones. Un 70% de les consultes han estat per optimitzar les factures, canviar la potència contractada o tramitar el bo social.

Durant l’Estat d’alarma provocat per la covid-19, els PAE han atès prop de 8.000 persones. En aquest període, es va implementar un telèfon directe i nous correus electrònics per atendre incidències i dubtes relacionats amb els drets energètics.

Una altra dada que s’ha vist modificada per la crisi sanitària ha estat el nombre total de talls de subministrament durant el semestre, que s’ha vist reduït a causa de la prohibició de realitzar talls durant l’Estat d’alarma. A Catalunya, la Llei 24/2015 garanteix els subministraments de llum, aigua i gas a les llars vulnerables, a les quals les companyies subministradores no poden deixar sense energia.

Per districtes, Sant Martí és el tercer territori que més ha fet servir aquest recurs municipal durant el primer semestre de l’any, per darrere de Nou Barris i Sants-Montjuïc.

El perfil dels usuaris varia

Del gener al juny del 2020 han augmentat les consultes de persones amb mobilitat reduïda en un 71%, de persones en règim de lloguer en un 9% i de persones en situació d’atur en un 29%. Alhora, gairebé la meitat de les consultes als Punts d’Assessorament Energètic, un 47%, les han fet persones que tenen menors a càrrec.

Un servei consolidat

Els onze punts d’assessorament energètic van entrar en funcionament el 2017. Des d’aleshores hi ha hagut:

  • 88.429 persones ateses.
  • 65.054 talls de subministrament aturats.
  • 316.444 euros estalviats optimitzant factures.
  • 100 persones en atur de llarga durada contractades.

Com podeu contactar amb els PAE durant la covid-19?

Podeu contactar amb els Punts d’Assessorament Energètic per telèfon, al 930 008 054, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores.

En quins casos us poden acompanyar?

  • Si heu rebut un avís d’impagament o us han tallat els subministraments.
  • Si voleu tramitar el bo social o l’exempció de la taxa de clavegueram.
  • Si voleu millorar el vostre consum energètic o optimitzar les factures.
  • Si teniu un projecte d’autoconsum o d’energia renovable.

Més informació