Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

“Amb els preus que hi ha i tot el que està passant, és una molt bona ajuda”

13/11/2020 - 17:36

Habitatge. Adjudicataris i el veïnat del barri han visitat la nova promoció d’habitatge públic de Via Augusta en una jornada de portes obertes

Gairebé un centenar de persones s’han inscrit a la jornada de portes d’obertes dels nous habitatges amb protecció oficial de la promoció situada a la Via Augusta 401-403, construïda per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB). Entre els visitants hi ha hagut tant adjudicataris dels habitatges, que volien veure el pis on viuran a partir d’ara, com veïns i veïnes del barri i de la ciutat, que volien conèixer de primera mà l’edifici i les promocions d’habitatge protegit que duu a terme l’Ajuntament de Barcelona.

Aquesta promoció inclourà habitatges reservats a diversos col·lectius, com ara joves, famílies monoparentals o veïns del barri. Enric Garcia és un dels adjudicataris que hi ha accedit com a veí de Sarrià i està especialment content de poder continuar vivint al mateix barri, però també valora que els pisos estiguin destinats a tot tipus de col·lectius. “Tot el que sigui una ajuda és molt benvinguda, tant per la gent del barri com per la de fora. En això estem tots en el mateix sac”, explica. L’Enric i la resta de veïnat signaran els contractes en els propers dies i al desembre ja es podran instal·lar al que serà casa seva a partir d’ara. “Estem molt contents i il·lusionats, és una molt bona ajuda amb els preus que hi ha i tot el que està passant. És una felicitat molt gran, i encara més el 2020, que et passi una cosa com aquesta”, explica el nou veí del parc públic.

La de Via Augusta 401-403, al barri de Sarrià, és la primera de les quatre noves promocions i més de 100 habitatges que l’Ajuntament de Barcelona entregarà aquest mes. Està composta per 13 habitatges de lloguer assequible, 13 trasters i 9 places d’aparcament, en règim de lloguer assequible. L’edifici està distribuït en planta d’aparcament, planta baixa i quatre plantes més. Dels 13 pisos, 5 consten de 75 metres quadrats i 3 habitacions, i 8 de 55 metres quadrats i 2 habitacions.

Durant la jornada de portes obertes, un guia ha explicat a les persones inscrites les principals característiques de l’habitatge. En destaca la façana que dona a la Via Augusta, que disposa d’una galeria penjada a mode de tribuna amb l’objectiu de protegir la privacitat i aïllar al màxim del soroll del carrer. Destaca també la reducció d’emissions i d’estalvi energètic, ja que disposa d’una instal·lació d’aerotèrmia que produeix l’aigua calenta i impulsa calefacció, així com un sistema de ventilació higrorregulable. També n’ha subratllat que la zona on es troba està ben comunicada amb la resta de la ciutat a través del transport públic, que compta amb la proximitat de centres educatius i mèdics i d’espais verds comla Serra de Collserola. La inversió per a la construcció d’aquesta promoció ha estat d’uns 1,8 milions d’euros.

L’habitatge protegit, una prioritat

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), persegueix des dels darrers anys l’ampliació del parc públic d’habitatge com a mesura per garantir el dret a l’habitatge digne. Des del 2015, s’han posat en marxa la construcció de prop de 8.000 pisos i, actualment, l’Ajuntament té 73 promocions actives, 18 de les quals estan acabades, 24 en construcció, 25 en redacció de projecte i 6 en reserva de sòl. En les pròximes setmanes i mesos s’entregaran quatre d’aquestes noves promocions finalitzades, en les quals hi entraran a viure 109 unitats familiars o de convivència, és a dir, unes 270 persones aproximadament.

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha visitat la promoció de Via Augusta, ha destacat que aquestes promocions que ara s’entreguen formen part del compromís de l’Ajuntament per ampliar un parc d’habitatge públic que l’any 2015 era només de l’1%. I ha recordat que l’Ajuntament és l’administració que més ha invertit en la construcció d’habitatge protegit. Un habitatge que ha de respondre a les necessitats de tothom, és a dir, el veïnat, la gent gran, els joves o les persones en situació d’emergència habitacional. Per aquest motiu, ha explicat, cada promoció té habitatges reservats per aquests col·lectius.

Durant les properes setmanes també es lliuraran les claus de les promocions situades al carrer Comte Borrell 159 (Espai Germanetes),, al carrer d’Alí Bei i al carrer de Cal Cisó i que engloben un total de 109 habitatges de lloguer assequible, lloguer social i amb serveis per a la gent gran. La inversió municipal per a aquestes promocions ha estat d’uns 17,5 milions d’euros.