Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

13/12/2023 - 16:06

L’Ajuntament i la SAREB acorden la cessió de fins a 200 habitatges de l’entitat per destinar-los a lloguer social

Les parts han signat un nou conveni que preveu incorporar una vintena de nous habitatges. L'acord, d'un abast que pot arribar als 200 habitatges,...

04/12/2023 - 09:52

L’Ajuntament de Barcelona entrega les claus de 54 habitatges públics de lloguer al Bon Pastor

Les 54 famílies adjudicatàries ja poden entrar a viure a la seva nova llar, situada al carrer de Novelles, 2-10, al barri del Bon Pastor (districte de...

30/11/2023 - 09:50

El grup de treball de producció industrial d’habitatge sostenible es reuneix per abordar els reptes de futur

Habitatge. La reunió ha servit per fer un repàs dels passos que s'han donat fins avui, identificar els aspectes a millorar i debatre...

28/11/2023 - 13:27

L’Ajuntament de Barcelona fa una nova entrega d’onze claus de pisos de la Mesa d’Emergència

Habitatge. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona entrega, cada mes, habitatges procedents del Fons del Lloguer Social a famílies...

15/11/2023 - 16:51

Cessió de tres nous sòls municipals a entitats sense ànim de lucre per construir-hi habitatge públic

Habitatge. Es tracta de la rehabilitació d’un bloc d’habitatges a la Barceloneta i la construcció d’un bloc a la Trinitat Nova i d’un...

15/11/2023 - 15:03

L’Ajuntament de Barcelona signa un nou dret de superfície d’un projecte d’habitatges a Sant Martí

Habitatge. El districte de Sant Martí tindrà més habitatges de protecció oficial gràcies a la promoció que construirà i gestionarà la...

14/11/2023 - 16:47

El Consell de l’Habitatge Social comença a construir l’estratègia d’habitatge pels pròxims anys

Habitatge. Durant els mesos vinents s’enllestirà el PAM i el nou pla d’habitatge, el full de ruta que marcarà l’acció de govern en la...

11/11/2023 - 13:00

Lliurades les claus d'una nova promoció d’habitatges protegits a la Clota

Habitatge. L’edifici, impulsat per la cooperativa Fem Ciutat SCCL, està construït sobre sòl municipal que l’Ajuntament ha cedit per...

07/11/2023 - 12:39

L’aposta de Barcelona per l’habitatge públic industrialitzat, a l’Smart City World Congress

Habitatge. L’Ajuntament de Barcelona presenta una trentena dels projectes més ambiciosos i transformadors per construir una ciutat...

07/11/2023 - 12:39

L’impuls de la rehabilitació amb els fons Next Generation, la fita del Rehabilita 2023

Habitatge. La segona temporada de la sèrie d’humor ‘Generation next’ s’estrena el proper 10 de novembre a TV3 amb l’objectiu de...