Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

02/11/2023 - 10:43

Oberta la convocatòria de cessió d’habitatge públic a entitats socials per a col·lectius vulnerables

Habitatge. Les entitats socials del tercer sector interessades poden sol·licitar, fins a l’1 de desembre, la cessió d’habitatges...

27/10/2023 - 11:49

La Mesa d’Emergència lliura claus d’habitatges a vuit famílies de Barcelona

Habitatge. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona entrega, cada mes, habitatges procedents del Fons del Lloguer Social a famílies...

25/10/2023 - 11:26

L'Ajuntament de Barcelona apropa el cohabitatge als futurs arquitectes

Habitatge. L'ETSAB acull una xerrada per abordar els aspectes tècnics, administratius i comunitaris del model d'habitatge cooperatiu...

23/10/2023 - 12:28

Un miler de persones visita habitatge públic municipal durant el 48h Open House BCN 2023

Habitatge. El barri de la Marina del Prat Vermell ha estat un dels focus principals del festival d’arquitectura, amb l’obertura de...

Promoció d'habitatge públic al c. Palamós, 70, a La Trinitat Nova
17/10/2023 - 14:13

L’habitatge públic de la Trinitat Nova i de la Marina del Prat Vermell, al 48h Open House 2023

Habitatge. Les promocions construïdes per l’IMHAB que obriran portes durant el festival s’han acabat de construir durant les darreres...

L’Ajuntament de Barcelona signa el dret de superfície d’un nou projecte d’habitatge a Gràcia
12/10/2023 - 13:03

L’Ajuntament de Barcelona signa el dret de superfície d’un nou projecte d’habitatge a Gràcia

Habitatge. El projecte, localitzat a l’Av. Vallcarca, és gestionat per la Fundació Salas i la Fundació Nou Lloc i forma part del...

Dotze famílies signen el contracte de lloguer d’habitatges del bloc G1 de Bon Pastor
11/10/2023 - 16:17

Dotze famílies signen el contracte de lloguer d’habitatges del bloc G1 de Bon Pastor

Habitatge. Són les primeres unitats de convivència que reben les claus del total de 163 habitatges sobrants del barri del Bon Pastor...

09/10/2023 - 11:59

Vols entendre la factura del gas? T’hi ajudem!

Habitatge. Conèixer els conceptes clau de la factura i saber si estem al mercat regulat o al lliure ens ajuda a reduir la nostra...

28/09/2023 - 15:58

Nou òrgan consultiu municipal en matèria d’habitatge

Habitatge. L’objectiu principal serà aportar solucions per incrementar l’oferta d’habitatge assequible.

Cinc famílies de Barcelona reben les claus d’habitatges d’emergència
27/09/2023 - 16:54

Cinc famílies de Barcelona reben les claus d’habitatges d’emergència

Habitatge. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona adjudica cada mes, a través de la Mesa d’Emergència, llars a famílies en situació...