Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Vols venir a conèixer els habitatges públics de lloguer al carrer Torrent de les flors?

18/03/2022 - 13:52

Habitatge. Els 11 habitatges es podran visitar els dies 1 i 2 d’abril amb inscripció prèvia

Els propers 1 i 2 d’abril es podrà visitar l’edifici de Torrent de les Flors 142 que l’Ajuntament va comprar aquest mes de gener mitjançant el dret de tanteig i retracte, una eina que permet comprar un bé immobiliari abans que el propietari l’ofereixi a tercers. L’immoble comptarà amb onze habitatges de lloguer assequible.

La visita es podrà fer els divendres 1 d’abril de 16.30h a 19.30h i el dissabte 2 d’abril de 10.30 a 13.30h i de 16.30 a 19.30h. Les visites es faran en grups reduïts i és imprescindible inscriure’s prèviament a través d’aquest formulari o trucant al 639 169 289 (horari d’atenció del 16 al 31 de març, de 10.30h a 13.00h i de 16.00h a 19.30h de dilluns a divendres).

Es tracta d’un edifici plurifamiliar amb 11 habitatges, 10 places d’aparcament i tres trasters i una terrassa comunitària a la part superior de l’edifici. La finca es troba en plena Vila de Gràcia, a només 5 minuts de la plaça de la Virreina, en un barri ple de vida associativa, extensament pacificat per als vianants, amb molt dinamisme comercial i ben connectat amb la resta de la ciutat.

Aquest és el segon edifici que l’Ajuntament compra al districte de Gràcia per incorporar-lo al parc d’habitatge públic, i ja té sobre la taula altres projectes al districte. Fins ara ha comprat 22 finques a tota la ciutat que sumen 401 habitatges que s’incorporen al parc públic. Amb la compra d’edificis l’Ajuntament protegeix l’habitatge públic i assequible als barris de la ciutat, amplia el parc públic i evita l’especulació i expulsió de famílies dels barris. També rehabilita les finques i dignifica els habitatges.

El procés d’adjudicació dels habitatges de la finca del carrer Torrent de les Flors es farà pròximament. Les persones interessades s’hauran d’inscriure al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona.