Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Unes dues-centes persones visiten les promocions de l’IMHAB en el marc del 'Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona'

12/05/2022 - 12:23

Habitatge. Arquitectes de les promocions de Glòries, el 22@, Can Batlló i la Marina del Prat Vermell han fet visites guiades

Les promocions de l’Institut Municipal d’Habitatges de Barcelona han obert les portes a la ciutadania dins de ‘Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona’. Unes dues-centes persones han participat en les visites guiades de la mà dels arquitectes que han contestat les preguntes de la ciutadania. És la primera vegada que es duen a terme aquest tipus de visites a promocions de l’IMHAB.

Del 5 al 15 de maig se celebra la primera edició de ‘Model. Festival d’Arquitectures de Barcelona’, coorganitzat per l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Al llarg de deu dies es duran a terme més d’un centenar d’activitats per tots els públics en un festival que vol repensar la construcció de la ciutat per fer front a reptes socials, polítics i climàtics del segle XXI. Model és el primer dels festivals arquitectònics que es faran fins a 2026, coincidint amb la Capitalitat Mundial de l’Arquitectura UIA-Unesco de Barcelona 2026.

Incrementant el parc públic d’habitatge

Les quatre rutes organitzades per l’IMHAB han recorregut diverses promocions d’habitatges a Glòries, el 22@, el recinte de Can Batlló i la Marina del Prat Vermell i han servit com a mostra de les diferents estratègies de l’IMHAB per ampliar el parc públic d’habitatge i respondre a les necessitats de la ciutadania garantint un dret a l’habitatge digne.

La gran primera estratègia per ampliar el parc públic d’habitatge és la construcció d’habitatge nou, en gran mesura de lloguer assequible o lloguer social. Al ser de lloguer, aquests habitatges no deixen mai de formar part del parc públic. Un exemple d’aquesta estratègia són els habitatges del carrer Ulldecona, 2, a la Marina del Prat Vermell, amb 72 habitatges dedicats exclusivament al lloguer social i dissenyats per Coll-Leclerc Arquitectes i Miás Arquitectes. Coll-Leclerc també és responsable de la promoció del Carrer Tànger 40, a Glòries, que combina 47 habitatges de lloguer social amb 20 allotjaments temporals d’emergència.

Des de l’Ajuntament també es vol apostar per habitatges que resolguin les necessitats de col·lectius específics. En aquest sentit s’està fent un gran esforç per construir habitatges dotacionals per a gent gran i, coincidint amb el Model, s’han obert les portes de la promoció del Carrer Ciutat de Granada 145-147-149 amb 105 habitatges per gent gran que ha dut terme Peris+Toral Arquitectes i Bonell i Gil Arquitectes.

Moltes d’aquestes promocions no es destinen a un sòl col·lectiu sinó que combinen habitatges de lloguer social, assequible, per col·lectius específics, habitatge d’emergència o en dret de superfície. Un exemple que s’ha pogut visitar és l’Illa Glòries que, amb 238 habitatges, és la més gran de l’Estat promoguda per un Ajuntament. Se’n van poder visitar els fonaments i conèixer el projecte de la mà de Marta Benedito, arquitecta de Cierto Estudio.

En les rutes hi han tingut una presència especial els projectes d’habitatge cooperatiu. Dos dels projectes es troben en l’àmbit de Can Batlló: La Borda, amb 28 habitatges en cessió d’ús en sòl municipal i guanyador del Premi d’Arquitectura Mies Van de Rohe i Sotrac, un projecte que acollirà 38 habitatges. Aquests dos projectes els ha dut a terme Lacol Arquitectura Cooperativa, que s’ha encarregat també de La Balma, una promoció de 20 habitatges cooperatius en règim de cessió d’ús en sòl municipal. I, per últim, s’ha pogut visitar La Chalmeta, 32 habitatges en cessió d’ús de la cooperativa Llar Jove, obra de Vivas Arquitectos i Pau Vidal.

En la ruta de Glòries es va explicar el projecte del nou edifici APROP, actualment en construcció, que tindrà 24 allotjaments dotacionals per fer front a l’emergència habitacional. Els edificis APROP són allotjaments de proximitat provisionals construïts a partir d’antics contenidors marítims que permeten una construcció ràpida, econòmica i sostenible per fer front a l’emergència habitacional.

Aquestes són algunes de les promocions que s’han pogut veure aquests dies en el marc de Model. Festival d’arquitectures de Barcelona, podeu consultar-les totes aquí:

Ruta per projectes d’habitatge públic a Glòries
Ruta per projectes d’habitatge públic i cooperatiu al 22@ nord
Ruta per projectes d’habitatge públic i cooperatiu a Can Batlló
Ruta per projectes d’habitatge públic i cooperatiu a La Marina del Prat Vermell