Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Tot el que has de saber sobre el FHAR 2021

15/11/2021 - 10:56

Habitatge. T’expliquem els ponents més destacats i els temes que es tractaran a l’edició d’enguany.

El dret a l’habitatge i els nous reptes que es plantegen seran els temes de conversa i reflexió al Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, que tindrà lloc el 23 i el 24 de novembre al Recinte Modernista Sant Pau.

Quan faltes pocs dies perquè se celebri la segona edició, t’expliquem quins són els ponents més destacats, així com el detall dels temes que es tractaran.

El 23 de novembre les sessions giraran al voltant de les fórmules per incrementar el parc d’habitatge públic de lloguer. Experts internacionals com el director de LSE Cities, Ricky Burdett, el regidor del districte de Berlín, Florian Schmidt, el tinent d’alcalde de París, Ian Brossat, o la membre del Consell Executiu de la International Union of Tenants, Barbara Steenbergen, compartiran les millors experiències o iniciatives dutes a terme a nivell europeu per afrontar els impactes i els reptes de la pandèmia en les polítiques urbanes i d’habitatge. A més d’escoltar les reflexions des del punt de vista de Berlín, París i Europa en general, també veurem el cas de Barcelona a través de les intervencions de la Regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament, Lucía Martín.

També podrem comptar amb les reflexions del cap de Política d’Habitatge, Recerca i Desenvolupament de l’Ajuntament de Dublín i director de l’Observatori de l’Habitatge de Dublin, Daíthí Downey, que parlarà sobre la transparència i l’ús de les dades públiques en un moment on el Big Data està revolucionant la societat. Serà en una taula rodona amb la presidenta de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona i Hàbitat 3, Carme Trilla, i la responsable d’Innovació de l’Observatori d’Euskadi, Elena Sánchez.

Un els altres temes de debat del dia 23 serà la innovació en la promoció pública d’habitatge. Coneixerem quins són els millors casos pràctics de projectes innovadors en matèria d’habitatge públic i analitzarem quines experiències es podrien aplicar a altres ciutats. Veurem els casos de Viena, les Illes Balears, Sevilla i Barcelona a través de les intervencions de l’exregidora d’Urbanisme i Habitatge de Viena, Maria Vassilakou, de la directora general de l’Institut Balear de l’Habitatge, Cristina Ballester, el director de l’Empresa Municipal de l’Habitatge de Sevilla, Felipe Castro, i el Gerent de l’IMHAB, Gerard Capó.

Tancarem les taules del dia 23 amb una mirada posada en la promoció industrialitzada d’habitatge públic, on compartirem els darrers projectes i estudis vinculats a aquest nou model. Aquesta taula rodona comptarà amb la participació de la responsable d’Innovació – Culmia, Anna Guanter.

L’aposta per la promoció entre el sector públic i privat

El dia 24 el FHAR girarà entorn a nous models de col·laboració per incrementar l’habitatge assequible. Per una banda, les sessions se centraran en els models europeus. Analitzarem les accions i els èxits que proposa la iniciativa Housing 2030 en el context de l’era post-pandèmica de la mà de la seva autora principal, Julie Lawson, i reflexionarem sobre la col·laboració a escala europea amb la responsable de Comunitats a Londres, Hannah Emery-Wright, i la tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Bologna, Emily Clancy.

A continuació ens centrarem en la col·laboració públic-privada. Coneixerem Habitatge Metròpolis Barcelona, el qual té per objectiu promoure i gestionar habitatges de lloguer assequible a la ciutat de Barcelona i a l’àrea metropolitana mitjançant la incorporació d’un soci privat. I també veurem quines són les millors iniciatives per a integrar el model públic i el model privat i ser més eficients. De tot plegat, en parlarem amb el doctor en antropologia, investigador a La Hidra Cooperativa i membre del Sindicat de Llogaters de Barcelona, Jaime Palomera, la CEO de Savills Aguirre Newman, Anna Gener, el conseller delegat de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga, i el Gerent de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, Javier Burón.

En aquesta segona edició del FHAR també es posarà en valor la col·laboració públic-comunitària a Barcelona. La cap de Gabinet de la Regidoria d’Habitatge i Rehabilitació, Vanesa Valiño, presentarà l’Aliança que el consistori ha posat en marxa amb les entitats més representatives de la cooperativa d’habitatges per crear mil pisos en els propers anys. I juntament amb la membre de La Hidra Cooperativa, Laia Forné, i el president de la Fundació Salas i representant de Cohabitat, Manuel Rodríguez, dialogaran sobre els models de gestió d’habitatge social i cooperatiu per garantir l’accés dels joves, persones grans i persones amb discapacitat a un habitatge digne.

El FHAR està organitzat per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona i s’emmarca dins del cicle de jornades i conferències impulsades des de 2016 per reflexionar sobre els reptes de futur del sector. Trobaràs tota la informació a la pàgina web del FHAR, on també et podràs inscriure a cada una de les sessions i seguir les conferències en streaming.

Si no et vols perdre cap de les novetats del FHAR, subscriu-te al butlletí.