Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’aposta de l’IMHAB per la sostenibilitat, l’eficiència i la construcció industrialitzada, a la fira Construmat

07/05/2024 - 10:04

Habitatge. Construmat creix en superfície d’exposició i espera rebre més de 22.500 visitants en una edició marcada per la innovació i els sistemes més sostenibles. L’Ajuntament de Barcelona i l’IMHAB també hi seran presents.

Del 21 al 23 de maig, el Recinte Gran Via de Fira de Barcelona acollirà una nova edició de Construmat, la fira de referència del món de la construcció i la rehabilitació. Durant tres dies, professionals del sector es trobaran per exposar i donar a conèixer totes les novetats, posant especial èmfasi en solucions sobre l’accessibilitat, l’eficiència energètica i la sostenibilitat, temes clau per a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB).

L’IMHAB és un dels principals operadors d’habitatge públic d’Europa i un referent a l’hora d’implantar solucions innovadores i sostenibles en la construcció i promoció d’habitatges públics. És per això que, un any més, serà present a Construmat, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, amb un estand de 98 m² on s’exposarà tot allò que ajudi a completar els objectius marcats.

En aquesta ocasió, l’IMHAB vol generar un espai de trobada entre professionals dels sectors públic i privat. A més, participarà en el Congrés Construmat, on es presentaran les propostes més innovadores del sector i on es tractaran temes com la descarbonització i l’economia circular, i els sistemes constructius industrialitzats, assumptes rellevants en les polítiques actuals de l’IMHAB.

El dijous, 23 de maig, a les 10 h, Joan Carles Melero, director dels Serveis Tècnics de l’IMHAB, presentarà la ponència ‘Habitatge industrialitzat i contractació del projecte i l’obra. Com promoure i construir habitatge públic de manera ràpida?’. Amb aquesta sessió, es vol posar el focus en l’aposta de l’IMHAB per l’habitatge públic industrialitzat per impulsar el creixement del parc públic de Barcelona. Aquest és un sistema innovador i sostenible que fa possible escurçar els terminis d’execució de les obres. A més, el model de licitació única pel projecte i obra promou una construcció amb encara més rapidesa.

Construmat 2024

L’organització ha donat a conèixer algunes dades de l’edició del 2024: la zona expositiva creix un 50% i ocuparà uns 10.000 m², hi participen més de 600 marques, es preveu rebre més de 22.500 visitants i el país convidat és el Marroc.

Dins l’oferta de la fira, Construmat ha preparat una zona amb tallers pràctics d’aprenentatge, una àrea de construcció amb fusta i un espai per a les start-ups. Així mateix, s’entregaran els Premis Construmat als millors projectes arquitectònics.