Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament de Barcelona lliura les claus de 21 habitatges de lloguer assequible a Torre Baró

31/03/2023 - 15:06

Habitatge. L’edifici, situat a l’Av. Escolapi Càncer, és una de les dues promocions que estan en marxa al barri de Torre Baró, i se suma al creixement del parc públic d’habitatges al districte de Nou Barris.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) va celebrar, dijous 30 de març, el lliurament de les claus a 21 famílies i unitats de convivència de nous habitatges de protecció oficial en règim de lloguer social d’un edifici de nova construcció ubicat a l’Av. Escolapi Càncer, 10-12. Amb la vintena de claus entregades, resta per donar-ne 26 més, i així arribar a les 47 que conformen aquesta promoció, i que contribueixen a ampliar el parc públic d’habitatges en aquest barri de Torre Baró.

Els adjudicataris presents a l’acte, celebrat al vestíbul de l’edifici, van rebre les claus de mans de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la regidora d’habitatge i rehabilitació de l’Ajuntament, Lucía Martín, que els va donar l’enhorabona i la benvinguda a la seva nova llar.

“Venim de l’activisme i coneixem molt bé la problemàtica que patim en aquesta ciutat amb l’habitatge. I conec bé aquests barris. Precisament, Nou Barris és una de les zones on més inversió hem realitzat per habilitar nous habitatges”, va afirmar Colau. “Estic segur que, per a tots vosaltres, han estat anys durs d’espera, on la burocràcia sempre és més lenta del que tocaria però, per a nosaltres, dies com els d’avui donen sentit a què decidíssim entrar a l’Ajuntament de la ciutat”, va reblar. 

Moments on afloren les emocions, com feia constar un dels adjudicataris que van rebre les claus, Leandro Lafflitto. “Quan m’han donat les claus estava tremolant. Venia tranquil, però amb tota la gent que ha vingut, m’he posat nerviós. Estic molt feliç de tot el que ve a partir d’ara, feia tres anys que estava apuntat al Registre de Sol·licitants”. Lafflitto procedeix del barri de Poble-sec (Sants-Montjuïc), i arriba a Torre Baró amb ganes d’aportar el seu granet de sorra: “M’agrada que sigui un barri en expansió. El conec una mica de quan era petit, però ha canviat molt des de llavors. Vull ajudar a continuar construint el barri”, afegeix.

També es converteix en nova veïna Alba Lamarca, en aquest cas procedent de Gràcia: “Fa força anys que estic apuntada al Registre, i és la primera vegada que he entrat en un procés d’adjudicació, així que estic molt contenta. Sobretot quan vaig veure els pisos, que m’han agradat molt i m’han impactat positivament”. 

Altres adjudicataris, però, ja coneixen al detall el districte, com el Francisco José Salinas: “Malgrat que ara estava vivint a Ciutat Meridiana, Torre Baró és el meu barri, me’l conec molt bé. De fet, vaig entrar a l’Institut Pablo Ruiz Picasso just quan el van inaugurar”. 

Un districte en moviment

L’edifici destinat a aquesta vintena d’adjudicataris està format per una planta soterrània, planta baixa, cinc plantes pis i coberta plana, a més de comptar amb un ampli pati interior on es relacionen tots els habitatges i que actua com a vestíbul.

Com passa amb moltes de les promocions públiques engegades els darrers anys per part de l’Ajuntament, l’edifici és altament eficient energèticament, gràcies a les plaques fotovoltaiques presents a la coberta, l’aerotèrmia utilitzada, els dos ascensors adaptats de baix consum energètic i el pati, que actua com a atri climàtic.

Tots els habitatges han estat adjudicats mitjançant la corresponent convocatòria oberta al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona, un fet que garanteix que els futurs veïns gaudeixin d’un lloguer assequible a la ciutat.

A Nou Barris, només des del 2015 el parc d’habitatge públic i assequible augmentarà en 1.300 habitatges, dels quals 401 s’han comprat, amb una inversió per part del consistori de 138 milions d’euros.

Situat a l’extrem nord de la ciutat, entre la serra de Collserola i el districte de Sant Andreu, Nou Barris compte amb tretze barris i més de 800 hectàrees, amb unes 168.000 persones, xifra que el converteixen en un dels districtes amb més extensió de la ciutat. Un barri marcat per la simbiosi amb la natura del parc de Collserola, i que es situa per sobre de la ciutat amb carrers sinuosos i cases, algunes autoconstruïdes, que s’adapten al terreny salvant les dificultats que planteja l’orografia de la muntanya.