Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament de Barcelona entrega les claus de 9 habitatges nous de lloguer social al districte de Gràcia

26/07/2022 - 13:07

Habitatge. La gentrificació i la manca de sòl municipal fan que Gràcia sigui un dels districtes amb més pressió immobiliària

L’Ajuntament de Barcelona ha lliurat les claus dels nous habitatges de lloguer social d’una finca comprada al barri de Gràcia. La regidora d’Habitatge i Rehabilitació, Lucía Martín, i el regidor del districte de Gràcia, Eloi Badia, han donat la benvinguda als nous veïns i veïnes adjudicatàries durant l’acte de lliurament de claus al mateix terrat de la finca.

La regidora d’habitatge explica que la manca de sòl municipal que pateix el barri de Gràcia fa molt difícil oferir aquests tipus d’habitatges al districte, però s’hi treballa amb l’alternativa de comprar-ne. “El que passa en aquest districte és que hi ha poc sòl per construir. Per això, una de les estratègies que hem posat en marxa aquí, especialment, és comprar habitatge que ja està construït. I això és el que vam fer amb aquesta finca”, afirma Martín.

Lloguer assequible a Torrent de les Flors

L’edifici, ubicat al carrer Torrent de les Flors, consta d’11 habitatges; 10 tenen 2 dormitoris i poden arribar fins els 75m2, i un altre de 3 dormitoris que mesura 120m2. També compta amb 10 aparcaments i 3 trasters. S’han destinat 3 pisos per menors de 35 anys, 1 pis per famílies monoparentals, 2 pisos per a persones residents als barris del voltant (Vila de Gràcia, Camp d’en Grassot, Gràcia Nova, La Salut) i 3 pisos de contingent general. El lloguer assequible dels habitatges adjudicats mitjançant el Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial de Barcelona serà entre 440 i 550 euros mensuals.

“És un barri que pateix molta gentrificació que fa que els mateixos veïns i veïnes de Gràcia hagin de marxar perquè no poden fer front als preus del lloguer actuals”, insisteix l’Eloi Badia. I defineix aquests habitatges de lloguer social adjudicats com a ‘petits oasis’: “Perquè passa poquíssimes vegades ja que tenim molt poques finques a la Vila de Gràcia”.

Felicitat entre les noves persones adjudicatàries

La nova veïna adjudicatària, Gala Duran, és del barri de Gràcia de tota la vida i comenta: “Tenim amics que estaven apuntats a les llistes des de fa cinc anys. Però nosaltres fa un any que ens vam apuntar i fa un mes que vam rebre la trucada dient que ens havia tocat un pis. Estem molt feliços perquè estava sent difícil quedar-se al barri”.

El nou veí adjudicatari i pare de família, Jaime Garcia, afirma que es va apuntar al Registre de Sol·licitants de l’Habitatge al 2020, arrel de la pàndemia. “Vaig veure que hi havia el sorteig el 9 de juny, però aquestes coses no esperes que et toquin. Va ser una sorpresa perquè, a més, estem al costat d’on vivíem ja que som del barri de Sant Genís”.

En canvi, la Fatima Prieto, també nova veïna a Torrent de les Flors, porta vuit anys a les llistes del Registre. “Cada any he anat renovant i complint els requisits. La veritat és que han valgut la pena aquests 8 anys d’espera. És com si et toqués la loteria”, declara.

L’IMHAB exerceix el dret de tanteig i retracte

L’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) va comprar aquesta promoció nova per 4,9 milions d’euros, un 18% per sota del preu de mercat exercint el dret de tanteig i retracte. El dret de tanteig i retracte és una eina urbanística que permet a l’Ajuntament intervenir una compravenda d’edificis d’habitatge entre privats. Igualant l’oferta econòmica, el Consistori té preferència per adquirir l’immoble. Aquesta és una de les dues finques comprades a la Vila de Gràcia durant el 2021, juntament amb la del carrer Camprodon.

La regidora d’Habitatge, Lucía Martín, assegura que si l’Ajuntament no hagués comprat aquest edifici del carrer Torrent de les Flors, segurament el preu per llogar aquests habitatges seria del doble o el triple. “No només estem ampliant el parc d’habitatge assequible de la ciutat per tenir-ne més, si no que estem aconseguint abaixar els preus en barris que tenen molta pressió immobiliària, de preus, i que estan molt gentrificats”, conclou.