Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament de Barcelona culmina una nova promoció de 72 pisos de lloguer social a la Marina del Prat Vermell

11/06/2024 - 11:33

Habitatge. El nou bloc està ubicat al carrer d’Ulldecona i acollirà 72 famílies que pagaran un lloguer en funció dels seus ingressos. L’edifici destaca per la seva particular forma triangular i per la seva sostenibilitat.

La Marina del Prat Vermell, al districte de Sants-Montjuïc, dona la benvinguda al nou veïnat de la promoció del carrer d’Ulldecona, 2-10. Aquest passat dissabte, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), ha lliurat les claus a les famílies adjudicatàries, inscrites al Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial, que pagaran un lloguer social que suposarà entre un 20% i un 30% dels seus ingressos.

Entre els nous veïns hi ha la Fàtima, que es mostra molt contenta i il·lusionada per estrenar per primer cop un pis i assegura que començar aquesta nova etapa li facilitarà la conciliació de la vida familiar i laboral. Per la seva banda, la Lola està molt contenta perquè és un canvi “molt important” en la seva vida i afirma que el seu nou pis li aportarà més “independència i tranquil·litat”. En Marc reconeix que l’espera “s’ha fet llarga”, però ja arribat el moment de començar una nova etapa amb els seus fills. Tots ells coincideixen a dir que viure en un habitatge públic suposa un canvi positiu en tots els sentits, sobre tot, per accedir a un pis digne i assequible. Sobre l’edifici opinen que és “molt bonic”, “diferent” i “modern” i destaquen el fet que sigui sostenible.

A l’acte de lliurament hi han estat presents l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el comissionat d’Habitatge, Joan Ramon Riera; i la regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil. En el seu parlament, Collboni ha donat l’enhorabona a les famílies i els hi ha donat la benvinguda a un nou barri, que estrenen sencer i que continua creixent. Del nou edifici ha ressaltat la qualitat i la sostenibilitat, que “aprofita el clima a favor del confort”, fet que comportarà un estalvi en les factures energètiques.

Ha afirmat que un dels objectius de l’Ajuntament és fer una ciutat “amable, habitable i assequible” amb el dret a l’habitatge com a “prioritat” i ha destacat l’esforç econòmic del consistori. Actualment, hi ha 5.000 habitatges de protecció oficial en construcció a la ciutat, tot i que l’alcalde ha reconegut que encara queda “molt camí a recórrer”, sobretot pel que fa a la gent jove que, tot i tenir un salari, no pot afrontar el pagament del lloguer o hipoteca. Des del Govern municipal s’estan fent “tots els esforços perquè no hagin de marxar de Barcelona, es puguin quedar i formar el seu projecte de vida a la ciutat”.

Així és la promoció del carrer d’Ulldecona, 2-10

Es troba a la confluència dels carrers d’Ulldecona, de Cal Cisó i de Pontils. Aquesta ubicació fa que tingui una forma característica, de planta triangular, amb un angle molt agut en l’encreuament dels dos primers carrers.

L’edifici està dissenyat per Coll-Leclerc + Mias Architects, està format per cinc blocs i té una planta baixa per a un equipament i sis plantes per als habitatges. Cadascuna d’elles té deu habitatges de dos dormitoris, un habitatge d’un dormitori i un habitatge adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

Els habitatges es distribueixen de la següent manera segons les diferents reserves:

  • 20 pisos per a sol·licitants menors de 35 anys.
  • 17 pisos per al veïnat dels barris de l’entorn (la Marina del Prat Vermell i la Marina del Port).
  • 7 pisos per a famílies monoparentals.
  • 2 pisos per a persones amb discapacitat.
  • 5 pisos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
  • 2 pisos per a dones víctimes de violència masclista.
  • 15 pisos per al contingent general.
  • 4 pisos per a famílies provinents de la Mesa d’Emergència.

S’ha construït amb materials respectuosos amb el medi ambient i seguint criteris de sostenibilitat per aconseguir un edifici de consum gairebé zero, i s’ha dissenyat per tenir la màxima exposició solar i ventilació creuada. A més, el 30% de la coberta serà coberta verda.

Les obres es van iniciar el maig del 2021 i han tingut un cost d’11,1 milions d’euros.

El creixement d’un nou barri a la Marina del Prat Vermell

Aquesta promoció de 72 habitatges públics a la Marina del Prat Vermell se suma a les altres dues ja entregades: la del carrer d’Ulldecona, 26-28 (amb 32 habitatges) i la del carrer de Cal Cisó, 49-59 (amb 108 pisos).

A totes elles, s’hi afegiran deu promocions més entre les quals cal destacar una de les més grans de tot l’Estat: la del carrer de l’Acer, 10. A hores d’ara està en construcció i comptarà amb 234 habitatges (172 de lloguer i 62 de venda del dret de superfície).

En aquests moments, el parc públic d’habitatge a la ciutat de Barcelona se situa sobre les 11.500 unitats.