Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament de Barcelona celebra la primera de les dues trobades informatives de les promocions d’habitatge públic de Sant Andreu

13/01/2023 - 11:56

Habitatge. En la sessió, que va comptar especialment amb persones grans, es van conèixer els detalls de les promocions de Trinitat Vella i Casernes. Arran de l’èxit d’afluència, la trobada es tornarà a repetir el pròxim 17 de gener (17h) al mateix escenari.

L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació, va celebrar el dimarts 10 de gener una trobada informativa al districte de Sant Andreu destinada, especialment, a persones grans, on es van donar a conèixer els detalls de les promocions d’habitatge públic de Trinitat Vella, dins del complex de Porta Trinitat, i l’Edifici C de les Casernes. 

Un èxit d’afluència, on es va omplir el Centre de Vida Comunitària (C. Via Favència, 399) de Sant Andreu, que farà que l’Ajuntament celebri una segona trobada el dimarts 17 de gener a les 17 hores, al mateix lloc. Aquesta primera sessió va comptar amb la presència de la Regidora d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, Lucía Martín; la Regidora de Salut, Envelliment i Cures, Gemma Tarafa; així com la directora tècnica del Registre de Sol·licitants i Adjudicació d’Habitatges, Esther Ródenas.

Aquesta última, precisament, va ser l’encarregada d’explicar el funcionament del procés d’adjudicació, que els ciutadans poden realitzar mitjançant el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (HPO), un servei imprescindible per a totes aquelles persones que volen accedir a un habitatge de protecció oficial a Barcelona.  

Durant la trobada es va visualitzar l’aposta que està desenvolupant el consistori barceloní per incrementar el parc públic d’habitatges amb serveis per a persones grans. Entre les diferents convocatòries dutes a terme en el passat, s’han ofert 1.433 habitatges amb serveis per a tota la ciutat, amb els districtes de Sant Martí, Ciutat Vella, Nou Barris i Sant Andreu com a més destacats.

Especial èmfasi van rebre les dues promocions que estan en marxa a Sant Andreu, i que està previst que finalitzin el juny del 2023 amb 291 habitatges de lloguer públic. D’aquests, 237 comptaran específicament amb serveis per a persones grans, reforçant l’aposta de l’Ajuntament per a aquest col·lectiu.

En el cas de la promoció de Trinitat Vella, dins del complex de Porta Trinitat, té un cost de 18,3 milions d’euros i oferirà 139 habitatges públics, dels quals 85 seran per a persones grans, mentre que els 54 restants seran de lloguer social. Per la seva part, la promoció de Casernes suposa un cost de 16,3 milions i constarà de 152 habitatges, un aparcament subterrani i un casal per a gent jove. En ambdues promocions, els habitatges per a persones grans són tots d’un únic dormitori i disposen d’espais comuns i d’un certificat energètic A.

A hores d’ara, al districte de Sant Andreu hi ha sis promocions en construcció (entre Bon Pastor, Sant Andreu, Trinitat Vella i Sagrera), que un cop finalitzades oferiran fins a 481 habitatges, mentre que set promocions més tenen previst començar les obres pròximament. 

La tendència a l’alça en l’adquisició d’habitatge públic queda, també, palesa en les xifres de Sant Andreu. Des del juny del 2015 a l’agost de 2022 s’han adquirit un total de 51 habitatges, procedents de la suma de 34 habitatges adquirits individualment i 17 habitatges de dues finques senceres. D’aquests, el barri de Trinitat Vella n’és el més representatiu.