Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

La jornada tècnica del programa URBANEW presentarà les millors solucions per a la descarbonització de la rehabilitació

08/04/2024 - 10:19

Habitatge. La jornada comptarà amb un ‘marketplace’ en el qual es presentaran les millors propostes sorgides d’un procés de selecció i amb una taula rodona amb experts per debatre sobre la innovació en l’àmbit de la rehabilitació.

El dimecres, 10 d’abril, a Ca l’Alier, se celebrarà la jornada ‘URBANEW. Innovant en la rehabilitació d’edificis per a la descarbonització’. Es tracta d’una jornada tècnica en què es presentaran les millors solucions rebudes arran de la crida que el programa europeu URBANEW va fer a professionals del sector per trobar propostes innovadores de rehabilitació d’edificis per reduir l’ús del carboni.

La resta de propostes presentades formaran part d’un catàleg que s’editarà aquest mateix any i servirà d’eina de consulta tècnica a l’hora d’adoptar mesures a favor de la descarbonització en el procés de rehabilitació.

La inauguració de la jornada anirà a càrrec de Laia Bonet, primera tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona. Per la seva part, Gerard Capó, gerent de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) participarà en el col·loqui per presentar el projecte URBANEW, juntament amb Michael Donaldson (director general de la Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat – BIT Habitat), Beatriz García Monco (coordinadora de les Missions Europees i l’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Vitòria-Gasteiz) i Itxaso Molinero (coordinadora del projecte URBANEW de l’Ajuntament de Vitòria-Gasteiz).

A més, el programa es completa amb una taula rodona amb experts titulada ‘Innovació i sostenibilitat en la rehabilitació d’edificis’.

Què és el projecte URBANEW?

Barcelona i sis ciutats més de l’Estat (Vitòria, Saragossa, Sevilla, Madrid, València i Valladolid) formen part de la ‘Missió Europea 100 ciutats intel·ligents i climàticament neutres per al 2030’, un projecte impulsat per la Comissió Europea amb l’objectiu de coordinar esforços per aplegar els recursos necessaris per atendre els grans reptes del continent.

En aquest marc, les set ciutats estan desplegant el programa pilot URBANEW, que compta amb la implicació de múltiples actors per promoure una transformació sistèmica i la cerca de solucions innovadores a la regeneració i rehabilitació urbana, reduint la petjada de carboni i fent que els edificis siguin més eficients energèticament.

A Barcelona, el projecte està liderat per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), l’àrea d’Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació municipal BIT Habitat, i preveu aprofundir en l’estudi d’un model de col·laboració publicoprivat per a la compra i rehabilitació d’edificis per convertir-los en habitatge assequible.