Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El servei PAE de l’Ajuntament de Barcelona, nominat als Premis Eurocities

12/06/2023 - 14:01

Habitatge. Els Punts d’Assessorament Energètic, distribuïts en dotze oficines per tota la ciutat, aporten coneixement als ciutadans sobre com estalviar energia, a més d’assistir-los en situacions de dificultat.

Els Punts d’Assessorament Energètic (PAE) són un dels serveis de l’Ajuntament de Barcelona més sol·licitats i amb major creixement els darrers anys. Els PAE tenen com a objectius principals garantir que els residents puguin exercir els seus drets energètics i millorar l’eficiència energètica de les seves llars; promoure l’ocupació entre aquells que no en tenen i pateixen més dificultats; i actuar en les comunitats i permetre que els residents s’ajudin entre ells. En definitiva, aportar coneixement sobre com estalviar energia i, per tant, donar més poder als ciutadans. 

La combinació d’aquestes accions ha provocat que, en els darrers sis anys, milers de persones hagin pogut ser ateses, convertint aquest servei en un dels més utilitzats de la ciutat. Per això, i per altres motius, l’Ajuntament de Barcelona s’ha convertit en finalista dels Premis Eurocities 2023, el guanyador dels quals s’anunciarà a la Cimera Urbana de Brussel·les del mes de juny.

Els Eurocities Awards són uns premis que atorga aquesta xarxa de grans ciutats europees interconnectades i que reconeixen anualment iniciatives que impulsen entitats municipals i que ajuden a millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.

Un servei per empoderar els ciutadans

Amb 12 oficines repartides pels deu districtes de la ciutat, els PAE atenen a totes les famílies que volen rebre consells generals sobre com reduir la factura d’energia o concertar una cita per comprendre millor la seva factura i explorar formes de reduir-la. 

En molts casos, però, la situació és més greu: al voltant del 90% de les famílies que acudeixen a la seva oficina local del PAE tenen dificultats per pagar les seves factures d’energia, fins al punt que algunes estan a prop de patir un tall en el seu subministrament, o això ja ha passat. Un moment en què entren en escena els 27 assessors energètics que conformen el servei.

Els efectes positius de la iniciativa han provocat que es treballi per ampliar el servei amb més oficines PAE i que es promogui el consum responsable d’energia des de la guarderia, a través d’una col·laboració amb el programa municipal ‘Escoles Més Sostenibles’.