Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Obertes les inscripcions per al Festival Internacional de l’Habitatge Social 2023 a Barcelona

22/02/2023 - 12:36

Habitatge. La quarta edició d’aquest esdeveniment internacional, que preveu reunir més de 1.500 proveïdors d’habitatges socials i assequibles i professionals del sector, tindrà lloc del 7 al 9 de juny a Barcelona.

Des d’aquest dimarts 21 estan obertes les inscripcions per al Festival Internacional de l’Habitatge Social (ISHF), el congrés internacional d’habitatge social més important d’Europa, que enguany tindrà lloc a la ciutat de Barcelona entre el 7 i el 9 de juny. Una cita molt esperada que serà possible gràcies a la implicació i coorganització de l’Ajuntament de Barcelona i Housing Europe, la Federació Europea d’Habitatge Públic, Cooperatiu i Social.

Després de les experiències viscudes a Amsterdam 2017, Lió 2019 i Helsinki 2021, l’esdeveniment celebrarà la seva quarta edició a la capital catalana, i s’espera que concentri més de 1.500 assistents procedents de tot el món al Palau de Congressos de Barcelona.

Els membres i aliats de Housing Europe, presents a 25 països, representen 25 milions d’habitatges, és a dir, l’11% del parc d’habitatge de la Unió Europea. Un punt de trobada on generar sinergies i construir aliances internacionals en àmbits com la innovació social, el finançament, el disseny i l’avaluació de polítiques públiques. Entre els assistents, estaran proveïdors d’habitatges socials i assequibles, responsables polítics, urbanistes, arquitectes, activistes, investigadors i altres organitzacions dedicades a l’habitatge digne i assequible a tot el món. 

Si bé Barcelona compta amb un sistema d’habitatge en fase de desenvolupament i consolidació, l’ISHF del pròxim mes de juny busca posar en relleu algunes de les innovacions que està implementant l’Ajuntament de Barcelona en termes d’habitatge públic, i que poden ser d’interès per a ciutats i països que disposen de models més robusts. Per fer-ho possible, en aquesta edició es reforçarà la presència d’institucions i entitats del sud d’Europa, així com de l’Amèrica Llatina.

Entre altres temes que estaran al centre del debat, estaran els múltiples desafiaments que planteja l’escenari econòmic i social actual i que afecten i condicionen les polítiques públiques d’habitatge, tals com la rehabilitació del parc d’habitatges, l’atenció i cura de la gent gran, la lluita contra la discriminació i la segregació, l’accés dels joves a una llar, i l’expansió dels habitatges turístics, entre moltes altres qüestions d’interès. 

Un panorama replet d’obstacles en què Barcelona s’ha convertit en un exemple de reinvenció i innovació. Per exemple, per l’ampliació del seu parc públic, que ha passat de 7.500 habitatges del 2015 a més d’11.500 el 2023, així com per les diverses tipologies d’habitatge que promou el consistori, i que ajuden a cobrir de forma més ràpida i efectiva l’emergència habitacional.

D’aquesta manera, Barcelona repetirà com a amfitriona d’un esdeveniment internacional de referència, després que l’estiu passat acollís l’European Network for Housing Research (ENHR), i més recentment al mes de novembre, el Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (FHAR).

Per tal de dur a terme el registre, així com per consultar més informació, pots consultar la pàgina web de l’ISHF, seguir el compte oficial a Facebook i Twitter, així com subscriure’s a la newsletter oficial de l’esdeveniment.