Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Can Fabra guanya el Premi AVS 2020 a la Millor edificació en obra nova

29/10/2021 - 14:51

Habitatge. El projecte d’habitatge social per joves ha estat reconegut per la transformació de la nau industrial i pel tractament del patrimoni.

El projecte d’habitatges assequibles per a joves construïts a les naus industrials del recinte de la Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu del Palomar, ha estat reconegut amb el Premi AVS 2020, que atorga l’Associació Espanyola de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl en reconeixement a les millors pràctiques en nova edificació, gestió de l’habitatge social, gestió mediambiental, rehabilitació i serveis públics.

Can Fabra ha estat reconeguda en la categoria de Millor edificació en obra nova pel projecte de transformació de la nau industrial en un conjunt d’habitatges socials. També, per la capacitat de conservar el patrimoni industrial d’aquesta antiga fàbrica que es va construir el 1905, amb dues ampliacions posteriors, el 1923 i el 1950. Can Fabra compta amb 44 habitatges destinats a joves d’entre 18 i 35 anys amb una superfície mitjana de 64 metres quadrats. És el primer edifici d’habitatges de lloguer públic de Barcelona construït en una nau industrial, mantenint-ne l’estructura exterior, sense oblidar criteris de sostenibilitat i energètics. “Es tracta d’una actuació que uneix patrimoni industrial, habitatge social i recinte cultural. Un exemple excel·lent de com tractar el patrimoni sense limitar-se al mer exercici de la conservació”, han explicat al lliurament dels premis.

El guardó s’ha anunciat avui divendres, en el marc de les Jornades d’Habitatge Social de Sevilla. Els premis s’entreguen des de 2013 i enguany s’han seleccionat una trentena de projectes procedents de tot Espanya. A banda de Can Fabra, també han estat premiats el projecte d’habitatges públics en règim de lloguer a Muros de Nalón (VIPASA, Conselleria de Drets Socials i Benestar del Principat d’Astúries); el projecte d’habitatges públics a Son Gtoleu (IBAVI, Institut Balear de l’Habitatge), el projecte Housing First Asutrias (Direcció General de l’Habitatge del Principat d’Astúries); Plan Zero Plana. Alta eficiència en lloguer (ALOKABIDE, Direcció General de l’Habitatge del Govern Basc); Estratègia de rehabilitació integral a la barriada Los Pajaritos de Sevilla (EMVISESA, Empresa Municipal de l’Habitatge, Sòl i Equipament de Sevilla); Orain Otxar (Habitatges Municipals de Bilbao); i 65 habitatges protegits a Mulitate, Hondarribia (VISESA, Habitatge i Sòl d’Euskadi). També s’ha lliurat un reconeixement extraordinari a l’Agència d’Habitatge i Rehabilitació d’Andalusia.

Un nou reconeixement per a Can Fabra

Amb aquest premi, els habitatges dissenyats pel despatx Roldán Berengué Arquitectes i promoguts per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona sumen un nou reconeixement. A banda d’aquest premi AVS, Can Fabra ha rebut aquest 2021 el Premi FAD Arquitectura 2021 i el primer premi d’habitatge plurifamiliar als AIT-Award. A més, l’any passat va rebre l’Advanced Architecture Awards 2020 i el Premi Mapei 2020.