Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Barcelona, epicentre internacional de l’arquitectura el 2026

28/07/2021 - 16:47

Urbanisme i infraestructures. La capital catalana també va ser la seu del Congrés Mundial d’Arquitectura l’any 1996.

L’any 2026 Barcelona serà la seu de l’esdeveniment internacional més important del sector de l’arquitectura, el Congrés Mundial d’Arquitectura de la Unió Internacional d’Arquitectes (UIA) i, paral·lelament, serà la capital mundial de l’arquitectura UIA-UNESCO. L’elecció de la ciutat per ser l’escenari dels dos esdeveniments reconeix l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatge de Barcelona com a referència internacional i permetrà reflexionar i intercanviar experiències sobre models d’urbanisme i arquitectura com a eines de desenvolupament social i qualitat de vida.

Amb 147 vots, sobre els 129 de l’altra ciutat aspirant, la xinesa Pequín, l’assemblea de la Unió Internacional d’Arquitectes, reunida a Rio de Janeiro (Brasil), ha escollit la ciutat per ser la seu, d’aquí a cinc anys, de l’esdeveniment més important del sector. Amb el lema “One today, one tomorrow”, el congrés prendrà com a exemple la relació de la ciutat i l’arquitectura de la ciutat, reconeguda a tot el món, per debatre sobre un futur viable i sostenible i fer una anàlisi de l’actual context social, mediambiental i econòmic que ajudi a plantejar quins són els reptes de l’arquitectura i definir els instruments per assolir-los.

Paral·lelament, durant tot l’any, a Barcelona també s’organitzaran esdeveniments culturals multidisciplinaris sobre l’arquitectura i l’urbanisme per transmetre la importància d’aquests àmbits a tota la ciutadania. Així, Barcelona se situarà com una ciutat cultural de referència, inclusiva, mediterrània i oberta al món.

La celebració d’aquests esdeveniments suposa una gran oportunitat per enfortir el paper de la ciutat com a centre de producció i pensament de l’arquitectura i del disseny urbà contemporanis. S’aprofundirà en la capacitat que té per millorar la vida de les persones i en els factors vida, benestar i sentit de pertinença social i cultural, així com en la necessitat de fer-los extensibles i rellevants en altres països, com a eina transformadora i de canvi social per avançar cap a les ciutats del futur.

Setanta anys d’història

Els congressos de la UIA se celebren des de l’any 1948 i, en cada ocasió, l’objectiu és abordar els reptes que afronta la societat des del coneixement rigorós que aporten els professionals de l’arquitectura. La ciutat ja va ser la seu d’aquest mateix esdeveniment ara fa just un quart de segle, el 1996. Llavors el lema de l’acte va ser “Present i futurs: arquitectura a les ciutats”, amb un èxit rotund de públic i impacte internacional.

Comparteix aquest contingut