Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
 • La quarta edició supera els 2.000 inscrits i una seixantena d’activitats

  El Festival Internacional de l’Habitatge Social (ISHF) és una iniciativa de Housing Europe que busca fomentar el debat al voltant de les polítiques públiques d’habitatge i abordar els múltiples desafiaments a què ha de fer front el sector de l’habitatge públic, social i cooperatiu per garantir el dret a l’habitatge universal.

  La quarta edició de l’ISHF va tenir lloc al Palau de Congressos de Barcelona del 7 al 9 de juny de 2023, on desenes de ponents de prestigi van compartir coneixements, reflexions, inquietuds i propostes en múltiples ponències. 

  Entre les sessions principals, celebrades a l’auditori amb nombrosa assistència, es va tractar l’estat de l’habitatge a Catalunya i Espanya; sistemes emergents al sud d’Europa i a les Amèriques, així com les polítiques públiques d’habitatge, urbanisme, regulació del mercat i el poder transformador de l’arquitectura.

  En el seu paper d’amfitriona, Barcelona també va mostrar algunes de les iniciatives impulsades els darrers anys, i que va portar els assistents a visitar altres seus del congrés, amb temes com l’habitatge per a gent gran, l’habitatge cooperatiu, l’eficiència energètica, l’habitatge en barris conflictius, entre molts altres.

  Una edició d’èxit, després de les celebrades a Amsterdam, Lió i Hèlsinki, que va posar sobre la taula molts reptes de futur, alguns dels quals s’analitzaran a la pròxima edició, l’any 2025 a Dublín.

  El festival, dia a dia

  Primera jornada (Dimecres 7)

  Sessions plenàries celebrades a l'auditori:

  9:20 - 10:10  Reptes emergents i solucions en l'habitatge a Catalunya i a Espanya

  11:00 - 12:20  Barcelona-Catalunya Housing Model: Estratègies de planejament urbanístic que contribueixen a l’assequibilitat de l'habitatge

  12:40 - 14:00  Barcelona-Catalunya Housing Model: Augmentar el parc d'habitatge públic

  Segona jornada (Dijous 8)

  Sessions plenàries celebrades a l'auditori:

  9:00 - 10:30  Sistemes d'habitatge emergents al sud d'Europa

  11:00 - 12:20  Barcelona-Catalunya Housing Model: Col·laboració publicoprivada i publicocomunitària per al subministrament d'habitatge assequible

  12:40 - 14:00  Barcelona-Catalunya Housing Model: Next Generation EU: Rehabilitació d'habitatges i regeneració urbana

  Tercera jornada (Divendres 9)

  Sessions plenàries celebrades a l'auditori:

  9:00 - 10:20  Barcelona-Catalunya Housing Model: Conèixer i regular el mercat de l'habitatge privat

  10:40 - 12:00  Barcelona-Catalunya Housing Model: La força transformadora de l'arquitectura: Barcelona 2026 Capital Mundial de l'Arquitectura UNESCO-UIA

  12:30 - 13:30  Iniciatives d'habitatge emergents a les Amèriques

  13:30 - 14:00  Cerimònia de Cloenda de l'ISHF 2023

  L'opinió dels ponents

  Sorcha Edwards

  Secretària general de Housing Europe

  Temes a debat: Els principals reptes de l’habitatge social a Europa. El desenvolupament d’habitatge assequible en àrees urbanes. Barcelona com a seu de l’ISHF.

  Kim Van Sparrentak

  Diputada al Parlament Europeu per la formació Groenlinks

  Temes a debat: L’estat de l’habitatge a Europa. Les prioritats de la Unió Europea. Barcelona com a exemple. La manca de finançament de les administracions locals. 

  Shane Phillips

  Director d'Iniciatives d'Habitatge del Lewis Center de la UCLA 

  Temes a debat: L’expansió de l’habitatge assequible. L’emergència habitacional a Los Angeles. El paper de la tecnologia i la innovació. Gestionar la desigualtat en ciutats de gran població.

  Barbara Steenbergen

  Cap de l’Oficina d’enllaç de la IUT a la Unió Europea 

  Temes a debat: Els lloguers i els salaris, un increment desigual. Les eines dels inquilins per defensar els seus drets. Les relacions amb el sector privat. 

  Carlos Araya

  Cap de la Divisió de Política Habitacional del govern de Xile

  Temes a debat: L’accés a l’habitatge a tota la societat de Xile. Eines per reduir les desigualtat socials. El model de Barcelona com a referència. Defensa del dret a l’habitatge.

  Emily Marion Clancy

  Tinent d’alcalde de Bolonya

  Temes a debat: El futur de l’habitatge cooperatiu. L’evolució d’aquest model a ciutats com Barcelona i Bolonya. Desenvolupament urbà sense exclusió social.

  Cédric Van Styvendael

  Alcalde de Villeurbanne i ex president de Housing Europe 

  Temes a debat: Punts comuns entre França i Espanya. La situació habitacional a França. L’increment sostingut dels preus de l’habitatge. Les lliçons de l’ISHF des de 2017.