Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’impuls de la rehabilitació amb els fons Next Generation, la fita del Rehabilita 2023

07/11/2023 - 12:39

Habitatge. La segona temporada de la sèrie d’humor ‘Generation next’ s’estrena el proper 10 de novembre a TV3 amb l’objectiu de difondre el poder de la millora energètica de les llars

Barcelona té un parc d’habitatge envellit i vulnerable energèticament, i aquest mal estat actual dels edificis es veu reflectit en la factura energètica i en les emissions de CO2 de les llars. Per fer-hi front, el sector de la rehabilitació, l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya s’han conjurat per impulsar la millora energètica de les llars amb l’ajuda dels fons Next Generation de la Unió Europea i fer-ho visible a través de l’edició d’enguany del projecte Rehabilita.

Precisament per donar a conèixer a la ciutadania les ajudes europees i, amb aquestes, els beneficis de la rehabilitació, un dels plats forts d’aquesta edició és l’estrena de la segona temporada de la sèrie d’humor Generation next, que s’emetrà per la plataforma 3cat i per TV3 cada divendres a les 22 hores a partir del 10 de novembre de 2023. La sitcom torna amb nous personatges i noves cares conegudes. El que, a primera vista, podria semblar una dinàmica de veïnatge convencional, amaga una història poderosa sobre la diferència entre edificis rehabilitats i no rehabilitats.

El tret de sortida del projecte Rehabilita 2023 ha estat la sessió inaugural celebrada aquest dimarts 7 de novembre a Casa Rius (Enric Granados, 97) i que ha comptat amb la presència de Joan Ramon Riera, comissionat d’Habitatge; Gerard Capó, gerent de l’IMHAB; Celestí Ventura, president del Cateb, i Marina Berasategui, secretària d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Consolidació del Rehabilita

Rehabilita és una iniciativa impulsada i promoguda pel Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb), i que compta amb un Comitè Estratègic conformat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació, l’AMB i representants de tot el sector (col·legis professionals, gremis, associacions, etc.). Des de la seva primera edició el 2014 Rehabilita s’ha consolidat com la cita anual amb la rehabilitació de tot el sector de la construcció i ha perseguit un triple objectiu: sensibilitzar la ciutadania envers la rehabilitació, transferir coneixement als professionals i transformar el sector.

Més informació