Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament de Barcelona lliura les claus de 76 pisos públics de lloguer a la Marina del Prat Vermell

22/12/2023 - 13:53

Les primeres 76 famílies del c. de Cal Cisó, 49-59, i del c. de Pontils, 10, ja tenen les claus per estrenar la nova llar aquest Nadal. Els propers dies es farà el lliurament a la resta d'adjudicataris per acabar d'omplir de vida tots els 108 pisos.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), ha entregat les claus de 76 habitatges de lloguer assequible i de lloguer social situats al carrer de Cal Cisó, 49-59, i al carrer de Pontils, 10, al barri de la Marina del Prat Vermell, al districte de Sants-Montjuïc. El lliurament s’ha fet en un acte en què hi ha assistit Raquel Gil, regidora del districte, i Gerard Capó, gerent de l’IMHAB.

En el seu parlament, la regidora ha donat l’enhorabona als adjudicataris i adjudicatàries i els ha recordat que el districte els continuarà acompanyant en l’inici d’aquesta nova etapa vital que ara comencen. Gil ha destacat l’esforç de l’Ajuntament en matèria d’habitatge, tot i no tenir les competències, i ha assegurat que aquest tema és de “màxima prioritat” per al Govern municipal.

Sobre la Marina del Prat Vermell ha recalcat que “és un barri ple de vida, d’activitat i de persones treballadores”. En un futur, el barri acabarà acollint més de 30.000 veïns i veïnes nous.

Gerard Capó ha remarcat que l’objectiu de l’IMHAB és la promoció d’habitatges i que “Barcelona pugui tenir un parc d’habitatge de lloguer assequible a l’alçada del que és la ciutat”.

També ha estat present a l’entrega de claus Manel Coronado, president de l’Associació de Veïns d’Eudard Aunós. S’ha mostrat molt satisfet que el barri “segueixi creixent, i més en habitatge” i considera que l’arribada de nous veïns i veïnes és “molt important” per al teixit associatiu a l’hora de “compartir experiències i activitats”.

Entre les persones adjudicatàries s’ha respirat un ambient “d’il·lusió i nervis” per començar una nova etapa i “d’agraïment” per rebre una ajuda per tenir un habitatge “estable”. Tothom ha coincidit que rebre ara les claus del seu nou pis, durant les festes de Nadal, “ha sigut el millor regal”. Per elles i ells comença una nova vida per al 2024.

Com és la nova promoció construïda al carrer de Cal Cisó i al carrer de Pontils?

La nova promoció d’habitatge consta, en total, de 108 pisos, 48 de lloguer social i 60 de lloguer assequible, repartits en tres edificis. L’edifici A -amb entrada pel carrer de Pontils, 10- disposa de 28 habitatges d’un i tres dormitoris. L’edifici B -al carrer de Cal Cisó, 49- té 48 pisos de dos i tres dormitoris. Per la seva banda, l’edifici C -al carrer de Cal Cisó, 57- compta amb 32 habitatges de dues i tres habitacions. Cal destacar que 4 dels 108 habitatges són adaptats.

A la primera planta se situa una coberta exterior comunitària que connecta els tres edificis. Està pensada com un espai de relació entre el veïnat i s’hi han disposat una sèrie de jardineres.

A més, l’edifici es completa amb quatre locals comercials i un aparcament a la planta soterrani amb 90 places de cotxe, 19 places de motos i una superfície de 28 m² reservada per a bicicletes. La finca té ventilació creuada i incorpora sistemes d’ecoeficiència energètica, fet que li ha permès obtenir la qualificació energètica A.

Continua el creixement de la Marina del Prat Vermell

La del carrer de Cal Cisó, 49-59, és l’última promoció d’habitatge públic de lloguer que s’ha estrenat al barri de la Marina del Prat Vermell. I n’hi haurà més. Actualment, hi ha en construcció dues promocions: una al carrer d’Ulldecona, 2-10, i una altra al carrer de l’Acer, 10.
La Marina del Prat Vermell forma part de la transformació d’una zona de la ciutat que té el repte de definir un nou barri d’usos mixtes.

Més informació