Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament de Barcelona entrega les claus de 54 habitatges públics de lloguer al Bon Pastor

04/12/2023 - 09:52

Les 54 famílies adjudicatàries ja poden entrar a viure a la seva nova llar, situada al carrer de Novelles, 2-10, al barri del Bon Pastor (districte de Sant Andreu). L’edifici compta amb 27 habitatges de lloguer social i 27 més de lloguer assequible.

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), ha lliurat les claus dels nous pisos del carrer de Novelles, 2-10, al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu. A l’acte han assistit la regidora del districte de Sant Andreu, Marta Villanueva, el comissionat d’Habitatge, Joan Ramon Riera, i la presidenta de l’Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor, Paquita Delgado.

El comissionat ha posat el focus en el canvi que suposa per a les famílies i ha assegurat que “és un punt d’inflexió en el projecte vital”. “Els que recordem com era el Bon Pastor fa 25-30 anys sabem la profunditat del canvi social que això implica per a les famílies”, ha afegit. També ha volgut remarcar que “ens congratula moltíssim” el fet que “des de l’Ajuntament puguem donar suport en la construcció de projectes de vida”.

Per la seva banda, la regidora ha destacat que les famílies canvien de pis, però sense deixar el barri: “Els pisos que estem entregant són de veïns i veïnes que viuen al Bon Pastor i, per tant, continuen al barri. És important no sortir del teu espai, i poder créixer i desenvolupar el teu projecte vital al teu entorn, és el millor”. Finalment, ha esmentat el “gran repte” que suposa la transformació del districte de Sant Andreu en general i del barri del Bon Pastor en particular: “Estem creixent i ho volem fer de la mà dels veïns i les veïnes. S’està transformant el Bon Pastor i, per no oblidar d’on venim, tenim un museu sobre aquesta nova transformació”, en referència al Museu de les Cases Barates.

Així és l’edifici del carrer de Novelles, 2-10
Aquesta promoció consta de 27 habitatges de lloguer social i 27 habitatges de lloguer assequible. Per tant, 54 persones adjudicatàries i les seves famílies ja han pogut entrar a la seva nova llar. Una d’elles és la Maria Matkava, que es mostra “molt agraïda”. Ella i la seva família enfronten la nova etapa “molt contentes i molt felices”. “No tinc paraules per explicar aquesta emoció que tinc”, confessa.

És un edifici de quatre plantes, planta baixa i planta soterrani amb un aparcament de 55 places per a vehicles de quatre rodes. Dels 54 pisos, 39 tenen tres dormitoris; 14, tenen dos dormitoris; i només 1 pis en té un.

Respecte a la seva eficiència energètica, el disseny està pensat per promoure al màxim la ventilació natural creuada, compta amb calderes de condensació mixtes de gas natural i a la coberta s’han instal·lat plaques solars. A més, disposarà de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans.

L’edifici I1 forma part de la quarta fase del procés de remodelació del barri de les cases barates del Bon Pastor que està duent a terme l’IMHAB des de fa 16 anys. L’any 2006 es va concloure la primera fase, en què es van entregar 152 pisos nous. El 2010 se’n van lliurar 190 més, i al març del 2017, 167. En aquesta quarta fase es faran 244 habitatges en total.

Més informació