Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

L’Ajuntament aprova la compra d’una finca a Ciutat Vella amb 11 habitatges que es destinaran a lloguer social

06/05/2022 - 12:22

L’edifici, al carrer Arai 3, en ple Gòtic, permetrà ampliar l’oferta d’habitatge públic en una zona especialment densa i mancada d’oferta de lloguer social.

La comissió de govern ha donat llum verda avui a la compra de l’edifici d’11 habitatges situat al carrer Arai (barri Gòtic) per 3,97 milions d’euros. La finca, propietat de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica i de la Universitat de Barcelona, serà destinada íntegrament a habitatge de lloguer social

Dels 11 pisos, set ja tenen arrendataris. La resta, 4 habitatges, passaran a formar part de la borsa de lloguer social del consistori.

El govern municipal també ha aprovat una partida d’1,78 milions d’euros d’inversió estimada per a dur a terme la rehabilitació de l’edifici, que també consta de tres locals i tres magazems. En total, es tracta d’un edifici amb una superfície construïda de 2.114 metres quadrats en el que està previst fer-ne la rehabilitació de façanes principal i posterior, patis interiors, impermeabilització de la coberta, i la neteja i puntura dels locals. A més està previst instal·lar-hi un ascensor. També es rehabilitaran íntegrament els habitatges, amb la possibilitat que es pugui ampliar fins a 18 el nombre d’habitatges disponibles.

El regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, ha recordat que fa vint anys que estaven desatesos per part de la propietat. Després de la mort d’aquesta, l’edifici va passar a mans de la Generalitat, que segons Rabassa “es va desentendre dels inquilins i de la seva situació”. “Ara garantim que aquestes persones puguin quedar-se a casa seva, i oferirem la resta d’habitatges a les persones que ho necessiten a través de la borsa de lloguer social”. “Seguim amb la voluntat clara d’apostar perquè Ciutat Vella sigui un espai per veïns i veïnes. D’aquesta manera recollim les demandes de les associacions veïnals i entitats, que fa anys que es mobilitzen per resoldre aquesta situació”, ha conclòs.

Més habitatge públic

La compra i posterior rehabilitació d’aquest edifici permetrà l’ampliació immediata del nombre d’habitatge públic del barri Gòtic, a Ciutat Vella, molt mancat d’oferta d’aquest tipus. En el cas concret de les set famílies que ja hi viuen, aquesta operació permetrà que es pugui garantir la seva permanència al barri. Aquestes famílies van subscriure el seu contracte d’arrendament a finals dels anys 80 i principi dels noranta.

Aquesta operació de compra per ampliar el parc públic de Ciutat Vella s’afegeix a d’altres fetes recentment pel consistori al districte, com l’acord amb un privat propietari d’un edifici al carrer Sant Climent, al barri del Raval, perquè l’ajuntament el rehabiliti a canvi de mantenir un contracte de lloguer social amb els inquilins.

Així mateix, a mitjans de l’any passat també es va acordar la cessió d’un edifici d’un privat a la Barceloneta, pendent de rehabilitar, per poder-hi habilitar 11 pisos per a habitatge social durant un període de 15 anys.