Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Inscripcions disponibles per a les portes obertes dels nous habitatges públics de Lluís Borrassà

20/01/2023 - 15:01

Habitatge. Els dies 3 i 4 de febrer es podrà conèixer la nova promoció d’habitatges públics de lloguer del C. Lluís Borrassà, que destaquen per la seva eficiència energètica, i que formen part de l’ampliació del parc públic al districte de Sant Martí.

En la seva aposta per ampliar el parc d’habitatge públic i assequible en tots els districtes de la ciutat, l’Ajuntament de Barcelona ofereix la possibilitat de visitar una de les darreres promocions acabades de construir. Un total de 54 habitatges amb protecció oficial en un edifici situat al C. Lluís Borrassà 23-25, al districte de Sant Martí, que aquells qui hi estiguin interessats podran visitar el pròxim mes de febrer en una jornada de portes obertes. 

Concretament, el divendres 3 de febrer de 16:30 a 19:30 i dissabte 4 de 10:30 a 13:30 i de 16:30 a 19:30 són les dates escollides per donar a conèixer aquesta obra recentment finalitzada, pocs dies abans que hi comencin a viure els seus adjudicataris.

La visita a la promoció, en el marc d’aquesta jornada, és gratuïta, però requereix inscripció prèvia. Aquesta es pot fer des del 20 de gener en línia en aquesta pàgina o per telèfon al 604 513 870 (del 20 de gener al 2 de febrer, de dilluns a divendres de 10 a 14 hores). Les visites, en qualsevol de les franges estipulades, tindran una duració aproximada de 30 minuts. 

Un parc públic de lloguer amb habitatges de qualitat i sostenibles  

La nova promoció del C. Lluís Borrassà forma part de l’esforç de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), per ampliar el parc d’habitatges públics de lloguer a tota la ciutat mitjançant obra nova.

En aquest sentit, només al districte de Sant Martí, on s’ubica aquesta nova promoció (concretament al barri del Besòs i Maresme), aquest parc públic s’ha vist augmentat en uns 2.000 pisos des de 2015, moment en què el consistori barceloní va començar a implementar una clara política orientada a potenciar el mercat de lloguer. 

Aquest impuls es realitza, a més, aplicant de forma prioritària criteris de qualitat i sostenibilitat, amb atenció especial a l’impacte en el medi ambient i l’estalvi energètic.

En el cas de la promoció de Lluís Borrassà, l’edifici compte amb una qualificació energètica A, la més eficient de totes les categories, i funciona amb aerotèrmia, una tecnologia innovadora que proporciona una font d’energia renovable i neta en el seu consum energètic. Dues clares mostres dels criteris de sostenibilitat aplicats en l’edifici, així com ho és la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes.

L’edifici compte amb 54 habitatges repartits en 10 plantes, a més d’un equipament esportiu a la planta baixa i una planta soterrani d’aparcament amb un total de 42 places. L’accés al vestíbul és pel C. Lluís Borrassà, mentre que a l’equipament s’hi entra pel C. Salern. L’edifici també disposa d’un espai comunitari per als veïns, a la cinquena planta, així com de terrassa.