Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Inaugurem el Museu de les Cases Barates del Bon Pastor després d'anys de reivindicacions veïnals

07/03/2023 - 19:12

El nou equipament ja és una realitat gràcies a l'Associació de Veïns de Bon Pastor, el districte de Sant Andreu, Pla de Barris i el MUHBA.

El nou equipament ja és una realitat gràcies a l'Associació de Veïns de Bon Pastor, el districte de Sant Andreu, Pla de Barris i el MUHBA.

Aquest centre vol reflectir la memòria de la història de l’habitatge a Barcelona durant el segle xx mitjançant la museïtzació d’una illa de les cases barates d’aquest barri obrer, un dels quatre polígons d’habitatges construïts a la ciutat el 1929.

El projecte museístic Cases Barates es va iniciar el 2010, per iniciativa de l’Associació de Veïns i Veïnes del Bon Pastor, que va aconseguir el suport del Districte de Sant Andreu i de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.

La proposta va consolidar-se amb l’aliança amb el MUHBA. Després d’una dècada de treballs, el finançament a través del Pla de barris va fer possible el nou espai museístic.

Tot el procés, de la recerca històrica fins a la creació de la col·lecció i la intervenció a les cases, ha estat una tasca conjunta entre Muhba, entitats veïnals, universitats i altres institucions. El projecte no hauria estat possible sense la col·laboració entusiasta, metòdica i duradora dels veïns i veïnes del Bon Pastor i de l’AVV Bon Pastor.

L’illa està formada per setze cases, de les quals s’han museïtzat deu: quatre mostren la lluita per l’habitatge a la ciutat i les altres quatre, com es vivia al barri del Bon Pastor i l’evolució dels interiors de les cases barates entre 1929 i 2017. Les dues restants mostren aspectes generals entorn de les temàtiques representades. Amb motiu de la inauguració s’obriran les exposicions “Viure a les Cases Barates. Bon Pastor, 1929-2010” i “Allotjar les majories. Barcelona, 1860-2010”.

L’acte d’inauguració tindrà lloc aquest dissabte 11 de març a partir de les 12.30 h amb la implicació de tot el veïnat. El programa previst serà:

12.15 – 12.40 h –  Cercavila des del metro, passant pel mercat, fins a la plaça Vilabesòs de la mà Fem Soroll

12.40 – 13.05 h –  Ballada de sardanes a càrrec de l’entitat Banc del temps

13.05 – 13.30 h – Animació a la plaça

13.30 – 14.00 h – Acte institucional

14.00 – 14.30 h – Aperitiu

De manera simultània:

12.30 a 13.30 h  – Visites i Portes Obertes a les Cases

12.30h – 13.30 h – Taller infantil entorn l’habitatge