Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Inscriu-te a les portes obertes dels nous habitatges públics de Maresme-Puigcerdà i Torre Baró

14/03/2023 - 16:23

Habitatge. Apunta't i visita, el 24 i 25 de març, dos models d’habitatge públic de nova construcció, corresponents a dues promocions diferents situades als districtes de Sant Martí i Nou Barris.

L’Ajuntament de Barcelona ofereix la possibilitat de conèixer de primera mà dues noves promocions d’habitatge públic d’obra nova, situades als districtes de Sant Martí i Nou Barris. Serà en una doble jornada de portes obertes enfocada a tots els ciutadans que hi estiguin interessats, pocs dies abans que els nous veïns i veïnes rebin les claus dels pisos, després d’haver fet els respectius processos d’adjudicació a través del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial.

Un total de 122 habitatges públics, una part d’ells destinats a gent gran, que formen part de l’ampliació del parc d’habitatge públic i assequible que s’està desenvolupant a tota la ciutat. La visita a qualsevol de les dues promocions és gratuïta, però requereix inscripció prèvia, i permetrà accedir a l’interior dels habitatges. En tots els casos es farà amb grups tancats i tindrà una duració aproximada de 30 minuts.

 

Promoció Maresme-Puigcerdà

Situada al C. Puigcerdà, 100, les visites començaran divendres 24 de març de 15:30 a 18:30 hores i continuaran dissabte 25 de 10:00 a 13:30h i de 15:30 a 18:30 hores.

ET POTS INSCRIURE AQUÍ

Promoció Escolapi Càncer Illa F

Situada a l’Av. Escolapi Càncer, 10-12, les visites començaran divendres 24 de març de 15:30 a 18:30 hores i continuaran dissabte 25 de 10:00 a 13:30h i de 15:30 a 18:30 hores.

ET POTS INSCRIURE AQUÍ

 

Una oportunitat per als veïns i veïnes de Barcelona de descobrir, de més a prop, alguns dels habitatges que surten a la llum a la ciutat, i que en qüestió de pocs dies començaran a rebre els seus adjudicataris, un cop aquests rebin les claus del pis.

En el cas de la promoció Maresme-Puigcerdà, està formada per dos edificis: un d’habitatges dotacionals amb serveis per a gent gran, de 48 habitatges, i un en dret de superfície amb 27 habitatges, local comercial i aparcament des del carrer Maresme. Un edifici que forma part del pla de desenvolupament de l’habitatge públic i assequible a Sant Martí, sens dubte un dels districtes amb més expansió de la ciutat. No en va, des del 2015 el parc està creixent en aproximadament 2.000 pisos, amb una inversió al voltant dels 244 milions d’euros.

Respecte a la promoció situada a Torre Baró (Nou Barris), l’edifici consta de 47 habitatges públics de lloguer i 21 places d’aparcament i forma part de tot un conjunt de promocions d’habitatge públic al barri de Torre Baró. Un barri icònic de la ciutat marcat per la simbiosi entre la natura del parc de Collserola i la ciutat de Barcelona.