Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Els desnonaments des de la mirada dels infants i com acompanyar-los

21/09/2022 - 11:38

Serveis Socials. Es desplega un protocol dels Serveis Socials per reduir l’impacte emocional en infants i adolescents que pateixen aquesta situació.

Els Serveis Socials, juntament amb entitats i veïnat de Ciutat Meridiana i del Raval, han elaborat un protocol per acompanyar els infants i els adolescents que són desnonats. L’objectiu és ajudar-los a reduir l’impacte emocional que suposa questa situació des del treball en xarxa i l’acció comunitària.

La iniciativa va néixer a finals del 2018 en el marc de la Taula de Salut Mental Zona Nord, quan un grup de veïnes i veïns van mostrar preocupació pel malestar que els processos de desnonament generaven a les famílies del territori. Una situació que també es va detectar al Raval Sud, dues de les zones amb més desnonaments de Barcelona.

Això va donar lloc a mesos de feina i trobades amb entitats socials com el Col·lectiu Sísifo i l’Associació Ubuntu, famílies que han patit desnonaments, associacions veïnals i professionals dels serveis socials i la comunitat educativa. I d’aquí va sortir una guia de bones pràctiques per minimitzar l’impacte emocional en infants, joves i adolescents que viuen aquest procés.

Aquest protocol, que es vol estendre a tota la ciutat, preveu un treball, tant individual com familiar i comunitari, que comença abans del desnonament, identificant les famílies que el poden patir, i accions tant durant el dia que es produeix el llançament com després.

I complementa la feina que es fa des del consistori contra l’emergència habitacional, com la Unitat Antidesnonaments, que l’any passat va atendre 2.267 famílies, o la inversió de gairebé 26 milions d’euros per ajudar a pal·liar situacions de manca d’habitatge o de risc de perdre’l.

“Stop desnonaments”, la cançó que dona veu als infants

Fruit d’aquesta feina en xarxa i comunitària, el grup musical Xiula ha compost una cançó que reflecteix com els nens i nenes viuen un desnonament. A més, han gravat un videoclip amb alumnat de Ciutat Meridiana i del Raval.

Durant el 2021 es van atendre 5.937 persones per risc de desnonament. Una de cada tres era menor d’edat.