Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El talent digital segueix creixent a Barcelona

02/08/2021 - 14:37

Els resultats de l’informe Digital Talent Overview 2021 consoliden el sector digital com el motor de creació d’ocupació a la ciutat. Dues de cada deu ofertes de feina l’any 2020 eren digitals.

Els resultats de l’informe Digital Talent Overview 2021 consoliden el sector digital com el motor de creació d’ocupació a la ciutat. Dues de cada deu ofertes de feina l’any 2020 eren digitals.

L’estudi evidencia el creixement del sector digital a Catalunya, que ja genera un 18,9% del total d’ofertes de feina, el doble que fa dos anys. A finals del 2020, Catalunya comptava amb més de 88.000 professionals digitals, el 95% dels quals es concentren a la demarcació de Barcelona.

La tercera edició del Digital Talent Overview ha estat impulsada per la Mobile World Capital Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Cercle Tecnològic de Catalunya, en el marc de la iniciativa Barcelona Digital Talent. Es tracta d’una aliança publicoprivada que treballa per combatre l’actual bretxa de talent digital i promoure la competitivitat del mercat. L’estudi analitza l’evolució d’aquesta bretxa a Europa, Catalunya i Barcelona.

Barcelona, en la línia d’Europa

El sector digital europeu es troba en plena acceleració. Entre 2011 i 2019, Europa ha vist incrementar l’ocupació d’especialistes TIC un 40%, en contrast amb el 6,9% d’increment a la resta de sectors. Això demostra que l’ocupació de talent digital està creixent sis vegades més que en altres professions.

L’ecosistema barceloní ha generat 6.700 nous professionals al sector durant el 2020, i ha augmentat el total del seu talent digital un 9%. La pandèmia ha provocat un alentiment en l’atracció de talent d’altres ciutats, però, tot i això, aquests professionals representen gairebé el 30% del talent digital de Barcelona. La ciutat demostra així la seva rellevància nacional i internacional.

L’esforç contra la bretxa de gènere

Barcelona destaca a l’informe com una de les ciutats europees amb més dones contractades a l’àmbit digital. El percentatge de treballadores tecnològiques durant el 2020 era del 29%, el que representa una tendència positiva amb un increment de 2,5 punts respecte al 2019. El disseny d’UX/UI és l’especialitat que concentra més treballadores, amb un 48% de dones contractades. Tot i el marge de millora, la bretxa de gènere segueix sent el gran repte del sector digital.