Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El programa SIPHO de l’Ajuntament de Barcelona guanya el Premi Mundial de l’Hàbitat de bronze

05/01/2023 - 11:32

Habitatge. Amb més de 31.000 persones assistides, el programa destinat a evitar el desallotjament de persones en situació de vulnerabilitat i en risc de perdre la seva llar rep un prestigiós reconeixement internacional de la mà de World Habitat.

L’Ajuntament de Barcelona ha vist reconegut un dels seus programes més destacats de mediació i assessorament per prevenir la pèrdua de l’habitatge a la ciutat. Concretament, es tracta del Servei d’Intervenció en situacions de Pèrdua de l’Habitatge i Ocupació (SIPHO), que intervé en el 90% dels casos de desallotjaments a la ciutat i que, gràcies a la seva valuosa tasca, ha rebut el prestigiós Premi Mundial de l’Hàbitat en la categoria de bronze.

El guardó és atorgat per World Habitat, una organització benèfica internacional reconeguda pel Departament d’Informació Pública de les Nacions Unides (ONU) que treballa per fer de l’habitatge un dret bàsic per a tothom, lluny de convertir-lo en una inversió o un somni. I entre les seves accions més destacades estan els Premis Mundials de l’Hàbitat, organitzats en associació amb ONU-Hàbitat, que com a premis líders en habitatge reconeixen i destaquen idees, projectes i programes innovadors, excepcionals i revolucionaris de tot el món.

Una ajuda clau en moments d’urgència

World Habitat impulsa, especialment, aquelles comunitats que agafen el control per resoldre les seves pròpies necessitats d’habitatge. Precisament, el que fa l’Ajuntament de Barcelona amb el programa SIPHO.

Especialitzat a assessorar i acompanyar unitats de convivència afectades per un procés de desnonament, els professionals que conformen aquest programa actuen, molt sovint, de mediadors entre els jutjats, els propietaris de l’habitatge i els inquilins, i coordinen un treball conjunt per tal de trobar una solució pactada que eviti la pèrdua de l’habitatge. Tant és així que el servei evita nou de cada deu desallotjaments.

Tot sovint, el SIPHO intervé en casos urgents on, amb una ordre de desallotjament sobre la taula, els residents corren el risc de perdre la seva llar en un termini de 15 dies. En el cas d’aturar-la, el SIPHO elabora un pla per ajudar als residents a conservar l’acord de lloguer, mentre que si el desallotjament és inevitable, es treballa per reubicar a la família afectada. Així doncs, malgrat que la prioritat és que les persones no hagin de marxar de casa seva, en cas de produir-se aquesta circumstància es busca ràpidament un altre habitatge.

El programa, finançat íntegrament per l’Ajuntament de Barcelona, ha ajudat fins al moment a 31.000 persones, amb una demanda del servei que es va veure incrementada significativament durant la pandèmia de la Covid-19. Especialment, el programa treballa amb persones en situació de vulnerabilitat, com demostren les dades de 2021: el 86% dels casos van involucrar persones que vivien per sota del llindar de la pobresa, mentre que el 47% incloïa nens.  

“El futur per a una persona a qui li diuen que ha de marxar del lloc que considera la seva llar és aterridor, però SIPHO ofereix l’ajuda que aquesta gent necessita durant aquest procés tan difícil”, explica el director executiu de World Habitat, David Ireland.

Els Premis Mundials de l’Hàbitat, en marxa des del 1985, es fan ressò de projectes que milloren les condicions de vida de les persones en molts contextos diferents, i que es classifiquen en tres categories: guanyadors (or), menció especial (plata) i finalistes (bronze).