Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El comitè organitzatiu de la xarxa europea de recerca sobre l’habitatge visita Barcelona

19/11/2021 - 16:06

Habitatge. La trobada és una prèvia del congrés anual, que se celebrarà a l’estiu de 2022.

El comitè organitzatiu de la xarxa europea de recerca sobre l’habitatge (ENHR) ha visitat Barcelona, ciutat que l’any vinent acollirà el congrés anual. La trobada, que tindrà lloc avui i demà, ha servit per fer una visita de treball i acabar de preparar la cita de l’any vinent, prevista que sigui entre finals d’agost i principis de setembre.

El congrés anual de l’ENHR és una de les trobades internacionals més importants, que reuneix investigadors d’universitats arreu del món i experts en l’àmbit de l’habitatge per posar en comú les investigacions més punteres del sector a nivell internacional. La trobada de 2022 estarà organitzada per l’Ajuntament de Barcelona i la UPC, i els eixos centrals seran la lluita pel dret a l’habitatge, el finançament, els models sobre el control dels lloguers, l’habitatge assequible, els nous reptes urbans i l’habitatge sostenible.

Precisament un dels membres del comitè també participarà a la segona edició del Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, que tindrà lloc el 23 i 24 de novembre al Recinte Modernista Sant Pau. Es tracta de Josep Maria Montaner que, juntament amb Judith Gifreu, parlarà sobre la Càtedra d’Estudis de l’Habitatge de Barcelona. Serà a la ponència del dia 23 a les 13.15 h.

L’ENHR és una organització multi-disciplinar, formada per les institucions i persones que es dediquen a la recerca sobre habitatge en totes les seves més diverses vessants.  Es va crear l’any 1988 per proporcionar una plataforma organitzativa per a les institucions i persones d’Europa i d’altres països, que participin activament en la investigació de l’habitatge. Actualment compta amb prop de 1.000 membres a títol individual i gairebé 100 institucions que representen gairebé tots els països d’Europa.

No serà la primera vegada que un congrés de l’ENHR se celebra a Catalunya. El passat 2013 Tarragona va acollir aquesta trobada, centrada aleshores en “Superar la crisi: integrar l’entorn urbà”. L’any vinent, amb el congrés de Barcelona, ja se sumaran trenta edicions. Després de la capital catalana, la següent trobada serà a Lodz, Polònia.