Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El COAC acollirà la presentació del llibre de l’habitatge social ‘Gestar-Habitar’

01/03/2023 - 14:52

Habitatge. El pròxim divendres 17 de març a les 17:00 hores tindrà lloc l’acte de presentació del llibre escrit per Caterina Figuerola i Ibon Bilbao, que analitza les diferents estratègies desenvolupades a Barcelona per promoure habitatge social.

Com s’està desenvolupant l’ampliació del parc públic d’habitatges a la ciutat de Barcelona, de quines eines disposa l’Ajuntament per aconseguir-ho, quines aliances són necessàries per avançar, quin paper hi juga la innovació… Són algunes de les qüestions que es poden veure plasmades en el llibre ‘Gestar-Habitar’, coeditat per l’Ajuntament de Barcelona i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), que ben aviat veurà la llum i que té com a autors Caterina Figuerola i Ibon Bilbao.  

La nova publicació es presentarà el pròxim divendres 17 de març a partir de les 17:00 hores, en un acte organitzat pel COAC i l’Ajuntament de Barcelona, i que tindrà lloc, precisament, a la Sala d’Actes de la seu del COAC. Tots aquells interessats a assistir-hi, poden formalitzar la seva inscripció gratuïta en aquest enllaç.

La presentació, moderada per la periodista d’El Periódico, Analía Plaza, constarà, principalment, d’una taula rodona encapçalada per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que compartirà debat amb un dels dos autors del llibre, Caterina Figuerola, i el degà del COAC, Guim Costa.

 Una visió coral de l’habitatge social

La significativa transformació del parc públic d’habitatges en tots els districtes de la ciutat de Barcelona, mitjançant l’execució d’estratègies com la construcció, la captació i la compra, i l’àmplia diversitat de tipologies d’habitatge que s’estan promovent són el punt de partida del llibre, que exposa i analitza les diferents estratègies que ha dut a terme l’Ajuntament els darrers anys per aconseguir aquests resultats.

Per fer-ho, la publicació recull diversos projectes que exemplifiquen el màxim nombre de metodologies de treball, de programes i propostes innovadores, garantint, alhora, la seva qualitat arquitectònica.

 Al llarg de les pàgines, a més, el llibre es converteix en un altaveu dels diferents intervinents que juguen un rol a l’hora de gestar i habitar, i que s’expressen de múltiples formes: mitjançant dibuixos, plànols, renderitzacions, fotografies, reflexions, debats, testimonis, entre altres. Una mostra que, en definitiva, permet conèixer l’ampli espectre de figures que intervenen en la promoció i desenvolupament de l’habitatge social en una ciutat de les dimensions de Barcelona.

Més informació