Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Eficiència energètica a l’habitatge per fer front a les onades de calor

20/07/2022 - 14:10

Habitatge. Recomanacions sobre eficiència energètica que ajuden a augmentar el benestar de les persones a l'estiu

Per causa de la situació d’emergència climàtica mundial que vivim, l’abrupta i continuada pujada de les temperatures a l’estiu representa un fenomen amb un risc molt elevat per la salut de les persones i del mateix planeta.

A Barcelona, es considera que hi ha una onada de calor quan les temperatures màximes superen els 33,1 °C durant tres dies consecutius o més, segons les dades del Pla Clima de Barcelona 2018-2030 de l’Ajuntament de Barcelona. En aquest pla, també es ratifica que la calor excessiva esdevé un augment de la mortalitat i la morbiditat, especialment als col·lectius més vulnerables com les persones grans, els nadons, les persones amb diversitat funcional o intel·lectual que tenen limitada la mobilitat i l’autocura, persones amb malalties cròniques, les persones que prenen medicació que actua sobre el sistema nerviós central i les que viuen en condicions socials precàries.

En aquest context socioambiental, prendre mesures que augmentin l’eficiència energètica pot ser una estratègia molt útil per prevenir i preservar la salut de les persones, sobretot en situació de vulnerabilitat, davant les onades de calor que estem vivint cada any, a conseqüència del canvi climàtic.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona té un ferm compromís en adoptar mesures i protocols per lluitar contra el canvi climàtic, tal com s’especifica al Pla Clima 2018-2030. D’aquesta mateixa manera, es recomana seguir i compartir els següents consells d’eficiència energètica per poder aplicar-los a l’habitatge durant l’estiu:

  • Aïllament de l’habitatge: Mantenir un bon aïllament a l’habitatge ajuda a conservar una temperatura estable a l’interior de la casa. Així, és necessari comprovar que les finestres i portes que donen a l’exterior estiguin correctament aïllades. Evita que hi hagi fuites d’aire que puguin fer variar la temperatura ideal aconseguida dins de l’habitatge.
  • Tancar les finestres i abaixar les persianes i/o tendals exteriors a les hores de més calor: Durant les hores de més calor, abaixar les persianes ajudarà a evitar l’augment de temperatura dins de l’habitatge i assolir una temperatura adequada.
  • Termòstat a 24 ºC: Es recomana que la temperatura configurada als aparells d’aire no baixi dels 24 ºC.
  • Persianes opaques o semitransparents: Les persianes, cortines i estors són recursos realment importants i útils per a la conservació de la climatització a les habitacions. Les persianes, estors i cortines amb opacitat permeten reduir la insolació exterior mantenint la il·luminació i un ambient correcte dins de casa.
  • Ús de tendals exteriors: Aquests elements són molt eficaços contra la calor, ja que suposa la primera barrera davant els rajos del sol. Depenent del tipus de tendal i la seva orientació, el seu ús pot ajudar a rebaixar la sensació de calor fins a un 90%.
  • Ventilador a zones fresques: El ventilador s’ha de fer servir a les zones més fresques de l’habitatge perquè provoqui el moviment de l’aire. Això pot suposar una sensació de baixada de temperatura entre 3 ºC i 5 ºC.
  • Electrodomèstics i Bombetes de baix consum: Les bombetes de baix consum no generen tant escalfament de l’ambient a l’habitatge, com les bombetes tradicionals. Per identificar correctament els electrodomèstics i bombetes de baix consum cal fixar-se a l’etiqueta energètica de cada aparell, que fa referència al Reglament de la UE 2017/1369.