Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Del 27 de setembre a l’1 d’octubre se celebra Rehabilita, la setmana de la rehabilitació

14/09/2021 - 14:58

Habitatge. L’edició d’aquest any se centrarà en els fons Next Generation i a reivindicar la rehabilitació en la recuperació postcovid.

El Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Barcelona (CAATEEB), conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, així com d’altres col·legis professionals, entitats i empreses del sector de l’edificació, organitzen entre el 27 de setembre i l’1 d’octubre Rehabilita, la setmana de la rehabilitació, que té com a finalitat difondre la cultura del manteniment dels edificis. L’edició d’aquest any se centrarà en el paper de la rehabilitació en els plans de recuperació econòmica postcovid i l’impacte dels fons europeus Next Generation. Podeu consultar tota la informació i inscriure-s’hi en aquest enllaç.

El president del CAATEEB, Celestí Ventura explica que a Catalunya ha faltat cultura del manteniment i diu que “és necessari lluitar contra la sensació que hi ha al nostre país que els edificis són eterns i que, un cop comprats, no cal fer-hi res”. A Catalunya només el 12% dels edificis residencials de més de 45 anys estan en bon estat de conservació i, a més, un 60% és anterior al 1980, data a partir de la qual els edificis comencen a disposar d’aïllament tèrmic. Tot això fa que siguin edificis poc eficients energèticament. Segons les dades de l’Institut Català d’Energia, millorar aquesta qualificació energètica pot representar un estalvi del 89%. La rehabilitació també té un paper clau en l’increment de l’eficiència energètica. Per això “la Unió Europea ha fet de la rehabilitació un dels seus cavalls de batalla en la lluita contra el canvi climàtic i la recuperació de la crisi econòmica, i a això es destinarà una part important dels fons Next Generation”, segons ha explicat Ventura.

La Setmana de la Rehabilitació oferirà activitats dedicades als professionals del sector amb conferències tècniques, tallers i visites d’obra dirigides als professionals de l’edificació, i una fira virtual en què participaran empreses i entitats vinculades a la rehabilitació que exposaran solucions constructives relacionades amb el sector. Es parlarà de les oportunitats que s’obren gràcies als fons europeus Next Generation, en una sessió en què les diferents administracions públiques exposaran la seva estratègia per a la implantació de les polítiques de recuperació, transformació i resiliència; i l’ús de noves metodologies com el BIM per la rehabilitació energètica.

Missió Rehabilita, un programa per difondre la rehabilitació

La Setmana de la Rehabilitació també pretén difondre la importància del bon manteniment dels edificis entre la ciutadania. Per això llançarà Missió Rehabilita, un programa especial produït per El Terrat i presentat per Cristina Puig que es podrà veure a través de YouTube. Personalitats de diversos àmbits, com per exemple Francesc Mauri, Lídia Heredia o Tian Riba, parlaran sobre els beneficis de la rehabilitació. També traslladaran preguntes dels ciutadans a professionals del sector que oferiran orientació i consells sobre com millorar el manteniment de la llar. La Setmana de la Rehabilitació inclou també altres activitats dirigides al públic general, com ara tallers a les escoles o visites als barris. Trobareu tota la informació a la web.