Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Davant la calor, cuidem-nos

10/07/2023 - 10:00

Salut. A l’estiu, i sobretot durant una onada de calor, cal adaptar els hàbits per refrescar-nos i refrescar la llar.

La calor extrema pot ser perjudicial per a la salut, sobretot de les persones grans o els nadons. Podeu millorar la temperatura dins de casa amb alguns gestos senzills. Quan sortiu de casa, protegiu-vos del sol. Procureu estar a l’ombra i vestir adequadament. És important beure aigua sovint i fins i tot mullar-se una mica. Si la temperatura dins de casa és força alta, es recomana passar un parell d’hores al dia en llocs frescos o climatitzats, com els refugis climàtics, i aprofitar la nit per refrescar les estances.

Consells per mantenir la llar més fresca

 • Durant les hores de sol, abaixeu les persianes, i durant la nit, obriu les finestres.
 • Estigueu a les habitacions més fresques.
 • Refresqueu-vos sovint amb dutxes o tovalloles amarades d’aigua.
 • Utilitzeu ventiladors, aire condicionat o ventalls.
 • Si no en disposeu, passeu un parell d’hores al dia en llocs frescos o climatitzats.

Al carrer, eviteu el sol directe

 • Procureu caminar per l’ombra, dur para-sol a la platja i descansar en llocs frescos.
 • Protegiu-vos el cap i vestiu roba lleugera, folgada i de colors clars.
 • Mulleu-vos una mica la cara i fins i tot la roba.
 • Porteu aigua i beveu-ne sovint, sobretot els infants i les persones grans.
 • Hidrateu els animals de companyia.

Les hores centrals del dia, entre les 12.00 i les 17.00 hores, són les més crítiques

 • Eviteu sortir al carrer.
 • Limiteu l’activitat física.
 • No sortiu a passejar els animals de companyia.
 • Procureu no encendre aparells que desprenguin molta calor.

Hidrateu-vos molt i sovint

 • Beveu aigua i sucs de fruita tant com pugueu, fins i tot si no teniu set.
 • Prioritzeu els àpats lleugers i eviteu els menjars molt calents o calòrics.
 • No prengueu begudes alcohòliques.

Persones especialment vulnerables a la calor

La calor extrema és feixuga per a tots i totes, però hi ha diversos col·lectius que són especialment vulnerables als seus efectes: les persones de més de 75 anys, les persones amb discapacitats, limitacions de mobilitat o autocura, les persones amb malalties cròniques i els nadons. Si formeu part d’aquests col·lectius o teniu cura de persones que en formen part, tingueu-ho present. És una qüestió de salut.

Teleassistència, també per la calor

El servei de teleassistència de l’Ajuntament de Barcelona està actiu 24 hores al dia, 365 dies l’any. A l’estiu, feu-lo servir o truqueu al 061 si les altes temperatures afecten la vostra salut. Seguiu amb atenció les reaccions del vostre cos i premeu el botó vermell del penjoll si noteu algun d’aquests símptomes:

 • Mal de cap intens
 • Pell calenta, vermella i seca
 • Rampes a les extremitats
 • Temperatura massa baixa o massa alta
 • Mareig
 • Nàusees
 • Vòmits
 • Pols ràpid o arrítmic
 • Debilitat
 • Desorientació

Què són els refugis climàtics?

Si no teniu ventilador o aire condicionat a casa, és important passar un parell d’hores en llocs frescos. En situacions d’emergència per calor, podeu anar als refugis climàtics. N’hi ha més de 200 arreu de la ciutat. Són equipaments municipals amb confort tèrmic, a 27 graus. Poden ser interiors o exteriors i tenen bona accessibilitat, zones de descans i aigua.

Platges de Barcelona

Al llarg dels 5 quilòmetres de litoral, Barcelona té nou platges i la zona de banys el Fòrum, que ofereixen una bona alternativa per refrescar-se i lluitar contra les altes temperatures. Són espais oberts a tota la ciutadania, lliures de fum, amb servei de salvament i socorrisme, lavabos, dutxes i guinguetes, i dissenyats per facilitar l’accés a les persones amb mobilitat reduïda. Alguns també disposen del servei de suport al bany per a persones que necessiten ajuda personal i tècnica per poder accedir a l’aigua i una àrea per a gossos.

A més, es pot consultar en temps real informació sobre el grau d’ocupació de les platges, l’estat de la mar, la qualitat de l’aigua, les banderes, la temperatura de l’aigua i de l’aire, la insolació (incidència de la radiació ultraviolada), la presència de meduses o els serveis a cada platja.

Piscines municipals a l’aire lliure

A la ciutat hi ha catorze piscines municipals descobertes. Aquestes instal·lacions estan preparades per acollir tota la ciutadania, incloent-hi les persones amb mobilitat reduïda. Estan obertes tots els dies de la setmana i ofereixen una oferta variada per als dies de calor.