Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Al setembre, torna l'Assessoria d'Habitatge Compartit

09/09/2021 - 12:56

Habitatge. Després del període de vacances, torna l'Assessoria d'Habitatge compartit oferint atenció a les persones joves d'entre 18 a 35 anys. Continuem amb l'assessorament en línia a través de videotrucada.

Aquest setembre l’Assessoria d’Habitatge compartit torna a la feina! El servei continuarà combinant l’assessorament presencial amb l’assessorament en línia per arribar a tots i totes les joves de la ciutat.

Podreu fer les vostres consultes virtualment els dimecres al matí.

O rebre atenció presencial en horari de tardes: Els dilluns de 17 a 20 h al Punt infoJOVE Nou Barris i els dijous de 17 a 20 h, al Punt infoJOVE Paral·lel.

En tot cas, recordeu que per concertar una assessoria haureu de demanar cita prèvia a través de qualsevol Punt infoJOVE de la ciutat.

En què pot ajudar-me l’Assessoria d’Habitatge compartit?

Si tens entre 18 i 35 anys,  l’Assessoria d’Habitatge compartit et pot donar un cop de mà en 3 grans aspectes:

  • Recerca d’habitatge

Orientació en la recerca dels diferents models d’accés a l’habitatge. T’assessorem en relació al mercat immobiliari i a les opcions existents per accedir a un habitatge. Una vegada escollit el mode d’accés (habitatge compartit, lloguer, compra o nous models d’habitatge), t’expliquem per on començar la recerca i tot allò què has de tenir en compte.

  • Assessorament jurídic

T’informem sobre els elements clau vinculats a compartir habitatge o a llogar-ne. Un cop trobat l’habitatge, ens poden sorgir mil dubtes pel que fa als drets i deures  envers aquest habitatge. Especialment si estem davant d’un contracte de lloguer o d’un contracte d’habitació, és convenient saber quins són els nostres drets.

Quan ja hi vivim, també poden sorgir determinats conflictes que necessitaran un assessorament especialitzat per poder arribar a una resolució satisfactòria per a totes les parts.

  • Recursos i ajudes  a l’habitatge

Si tens problemes per mantenir l’habitatge i necessites una ajuda econòmica per fer front al lloguer, o et planteges accedir a un Habitatge de Protecció Oficial, l’Assessoria d’Habitatge compartit t’explicarà tots els recursos que tens a l’abast i et derivarà a la teva Oficina Local d’Habitatge perquè puguis començar la tramitació.

Per tant, no ho dubtis! Si vols cercar un lloc per viure i no saps per on començar, o si tens dubtes sobre el teu contracte d’arrendament, o vols optar a un habitatge públic i no saps com,  demana cita amb l’Assessoria d’Habitatge compartit a qualsevol Punt infoJOVE de Barcelona. T’esperem!