Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
 • El futur del dret a l'habitatge, a debat

  El Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (FHAR) és una iniciativa de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació (IMHAB) de l’Ajuntament de Barcelona organitzat amb l'objectiu reunir els professionals del sector, públic i privat, per tal de debatre, treballar i posar en valor el futur del dret a l’habitatge a la ciutat. 

  S'ha celebrat entre els dies 19 i 21 de març de 2019 al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MABCA) i ha comptat amb més d'una quarantena de persones expertes, provinents d’administracions d’arreu de l’Estat i de procedència internacional, així com professionals d’àmbits privats d’arreu del món vinculats a moviments socials i acadèmics, que durant tres dies han aportat les seves idees i propostes per encarar els reptes de futur i donar respostes a la situació actual.

  El programa del FHAR s'ha organitzat a partir de cinc grans àmbits: planificar les polítiques d’habitatge; crear i repensar el parc d’habitatge assequible, respondre a l’emergència, coproduir amb altres agents i regular el mercat.

  El FHAR és el primer Fòrum d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona i s’emmarca dins del cicle de jornades i conferències que l’IMHAB ha impulsat des de 2016 per reflexionar sobre els reptes de futur del sector.

  Inauguració 19.03.2019

  Reptes globals i solucions locals al dret a l'habitatge

  Participants: 

  Raquel Rolnik, professora de la facultat d'arquitectura i urbanisme de la Universitat de São Paulo

  Josep Maria Montaner, regidor d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona

  Moderadora:

  Cristina Fallarás, periodista i escriptora

   

  Matí 20.03.2019

  Mesurar per planificar. La generació d'indicadors i presentació de l'estat de la qüestió 

  Participants:

  Carme Trilla, presidenta de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona  

  Mario Yoldi, director de Planificació i Processos Operatius d'Habitatge del govern basc 

  Moderadora:

  Beatriz Toribio, directora d'Estudis de Fotocasa

   

  El rol de les administracions davant la crisi d'accés a l'habitatge a les ciutats

  Participants:

  Javier Martin Ramiro, director general d'Arquitectura Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment

  Judith Gifreu, directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

  Javier Burón, gerent d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona

  Moderadora:

  Irene Peiró, periodista

  Tarda 20.03.2019

  Presentació dels finalistes del BCN-NYC Challenge 

  Presentació a càrrec dels responsables dels tres projectes finalistes:

  • Elastic Living
  • Everyday life Housing Networks
  • CAH-ATRI

   

  Moderadors:

  Anna Majó, directora d'Innovació Digital de l'Ajuntament de Barcelona   

  Eduard Cabré, coordinador de Relacions internacionals de la gerència d'habitatge i rehabilitació de Barcelona

   

   

  Habitatge intergenerational. Aproximacions a les diferents necessitats vitals 

  Debat

  Gaspar Mayor, gerent del Patronat Municipal de l'Habitatge d'Alacant

  Zaida Muxí, arquitecta i autora del llibre "Mujeres, casas y ciudades" 

  Ana Fernández, arquitecta a Cohousing Lab.

  Moderadora:

  Laia Grau, arquitecta i urbanista

   

   

  Work in progress. Presentació de sis projectes d'obra nova i rehabilitació d'habitatge públic de Barcelona a càrrec dels seus arquitectes

  Presentació a càrrec dels arquitectes responsables de cada projecte

   

  Moderador: 

  Joan Carles Melero, director dels Serveis Tècnics de l'IMHAB

  Matí 21.03.2019

  Respostes a l'emergència: prevenir, aturar, allotjar

  Participants:

  Judith Cobacho, del SIPHO iAssociació Vincle

  Lucía Delgado, portavue de la PAH Barcelona  

  Fernando Díaz, representant de Càritas

  Moderadora: 

  Maria Assumpció Vilà, Síndica de Greuges de Barcelona

   

  Fórmules de coproducció amb el sector privat: agents de capital mixt 

  Participants:

  Ricard Fernández, gerent de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona  

  Gerald Koessl, representant de l'Austrian Federation of Limited Profit Housing Associations. 

  Moderatoda:

  Anna Gener, presidenta d'Aguirre Newman

   

  Coproducció comunitària: cooperatives en cessió d'ús i Community Land Trusts

  Participants:

  Joaquin de Santos, responsable del projecte europeu Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities (SHICC) al Community Land Trust Bruxelles (CLTB)

  Maria Antònia Garcías Roig, gerent de l'Institut Balear d'Habitatge (IBAVI)

  Vanesa Valiño, cap de gabinet de la Regidoria d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona 

  Moderadora: 

  Mara Ferreri,  investigadora postdoc a l'IGOP (UAB)

  Tarda 21.03.2019

  Lluita contra la gentrificació

  Participants:

  David Bravo, arquitecte i assessor de l'Ajuntament de Barcelona  

  Rui Neves Bochmann Franco, regidor d'Habitatge i Desenvolupament Local de l'Ajuntament de Lisboa

  Moderator:

  Núria Benach, Professora titular de Geografía de la UB i membre d

   

  La col·laboració i el control per garantir el bon ús de l'habitatge

  El Cens d'habitatges buits, a càrrec de Fuentsanta Alcalá, directora de Disciplina d'habitatge de l'IMHAB

  El cas de Santa Coloma de Gramenet, a càrrec de Joan Manel González, arquitecte municipal a Santa Coloma de Gramenet

  Els ajuts a la rehabilitació i l'Observatori de Barcelona per a la rehabiliació arquitectònica, a càrrec de Núria Pedrals, arquitecta

  Moderador: 

  Josep Casas, arquitecte i codirector del Postgrau en Polítiques d'Habitatge (COAC)

   

  La generació de lloguer assequible

  Participants

  Bojan Schnabl, membre de la unitat de recerca en habitatge de l'Ajuntament de Viena

  Reiner Wild, director executir del Mieterverein Berlin

  Jaime Palomera, portaveu del Sindicat de Llogaters de Barcelona  

  Elga Molina, investigadora de la Càtedra d'Habitatge de la URV

  Moderadora:

  Cristina Fallarás, periodista i escriptora

  L'opinió dels experts

  Els reptes globals del dret a l’habitatge

  Raquel Rolnik

  Professora de la facultat d'arquitectura i urbanisme de la Universitat de São Paulo

   

  La planificació de les polítiques d’habitatge

  Mario Yoldi

  Director de Planificació i Processos Operatius d'Habitatge del govern basc

  El paper de l’administració en la gestió de l’habitatge

  Javier Martin Ramiro

  Director general d'Arquitectura, Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment

   

  La visió intergeneracional i de gènere en l’habitatge

  Zaida Muxí

  Arquitecta i autora del llibre Mujeres, Casas y Ciudades

   

  La creació d’habitatge sense ànim de lucre

  Gerald Koessl

  Representant de l'Austrian Federation of Limited Profit Housing Associations 

   

  Els Community Land Trust

  Joaquin de Santos

  Responsable del projecte europeu Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities (SHICC) al Community Land Trust Bruxelles (CLTB)

   

  La coproducció d’habitatge a les Balears

  Maria Antònia Garcías Roig

  Gerent de l'Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)

   

  La gestió municipal de l’habitatge a Viena

  Bojan Schnabl

  Membre de la unitat de recerca en Habitatge de l'Ajuntament de Viena

   

  Les comunitats de llogaters a Berlín

  Reiner Wild

  Director executiu del Mieterverein Berlin

  La implicació ciutadana en el dret a l’habitatge

  Cristina Fallarás

  Periodista i escriptora