Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

El Festival Internacional de l’Habitatge Social 2023 aterra a Barcelona del 7 al 9 de juny
02/06/2023 - 10:03

El Festival Internacional de l’Habitatge Social 2023 aterra a Barcelona del 7 al 9 de juny

Habitatge. El congrés internacional d’habitatge social més important d’Europa concentrarà prop de 2.000 assistents i celebrarà tres...

L’Ajuntament de Barcelona lliura les claus de 21 habitatges de lloguer assequible a Torre Baró
31/05/2023 - 16:51

L’Ajuntament de Barcelona lliura les claus restants dels habitatges de lloguer assequible de Torre Baró

Habitatge. Amb les primeres claus entregades el mes de març, l’edifici situat a l’Av. Escolapi Càncer rep ara deu veïns més, que se...

S’entreguen les claus d’habitatges d’emergència a cinc famílies de Barcelona
26/05/2023 - 17:32

S’entreguen les claus d’habitatges d’emergència a cinc famílies de Barcelona

Habitatge. De forma mensual, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona adjudica llars a famílies en situació de vulnerabilitat...

Barcelona, protagonista de l’estudi del CIDEU sobre el dret a l’habitatge a Iberoamèrica
26/05/2023 - 14:27

Barcelona, protagonista de l’estudi del CIDEU sobre el dret a l’habitatge a Iberoamèrica

Habitatge. Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) presenta una...

L’Ajuntament de Barcelona lliura les claus als nous veïns dels habitatges de Jaume Giralt
23/05/2023 - 16:55

L’Ajuntament de Barcelona lliura les claus als nous veïns dels habitatges de Jaume Giralt

Habitatge. L’edifici comprat pel consistori, de 15 habitatges i situat al districte de Ciutat Vella, s’entrega a les famílies en...

Promoció de fusta al c. Pallars
23/05/2023 - 16:03

Els habitatges protegits del carrer de Pallars, premiats a Construmat per la seva sostenibilitat

Habitatge. L’estructura de fusta prové d’explotacions forestals sostenibles.

L’Ajuntament de Barcelona signa els drets de superfície de dos nous projectes de cohabitatge
22/05/2023 - 16:53

L’Ajuntament de Barcelona signa els drets de superfície de dos nous projectes de cohabitatge

Habitatge. Els projectes, localitzats als districtes de Sants-Montjuïc i Sant Andreu, es destinaran a lloguer assequible i oferiran,...

La rehabilitació d’habitatges i el seu impacte en la salut dels ciutadans
12/05/2023 - 12:33

La rehabilitació d’habitatges i el seu impacte en la salut dels ciutadans

Habitatge. A més d’aportar beneficis des del punt de vista econòmic i mediambiental, les actuacions en edificis comporten millores en...

09/05/2023 - 14:21

El Festival Internacional de l’Habitatge Social té lloc a Barcelona

Habitatge. Del 7 al 9 de juny, al Palau de Congressos de Barcelona.

L’Ajuntament de Barcelona signa els drets de superfície de dos nous projectes de cohabitatge
09/05/2023 - 09:32

L’Ajuntament de Barcelona signa els drets de superfície de dos nous projectes de cohabitatge

Habitatge. Els dos projectes, ubicats a Sant Martí i Ciutat Vella, es destinaran a lloguer assequible i formen part del Conveni ESAL,...