Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Acte de posada de la primera pedra dels nous habitatges públics a l’àmbit de la presó de la Trinitat Vella. Autora: Laura Guerrero
31/01/2024 - 12:28

En marxa les obres de la segona promoció d’habitatge públic a la Trinitat Vella

Habitatge. Es construiran 53 pisos protegits als terrenys de la presó de la Trinitat Vella.

30/01/2024 - 17:34

L’Ajuntament de Barcelona entrega les claus de pisos de la Mesa d’Emergència a cinc famílies

Habitatge. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona entrega, cada mes, habitatges procedents del Fons de Lloguer Social a famílies que...

26/01/2024 - 12:59

'Cohabitatge a Barcelona', el llibre que recull l'experiència de les cooperatives a la ciutat

Habitatge. El llibre recopila els projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d'ús ja construïts i mostra els futurs edificis que s...

25/01/2024 - 16:49

‘Jo et cuidaré’: un conte per acompanyar les famílies desnonades amb infants

Serveis socials. El llibre és fruit del treball d’un grup de veïnes del Raval que han patit un procés de desnonament i que han...

22/01/2024 - 16:40

Vols entendre la factura de l’aigua? T’hi ajudem!

Habitatge. Conèixer i entendre els conceptes clau de la factura de l’aigua és bàsic per saber si el que estem pagant es correspon amb...

15/01/2024 - 15:53

Conveni de col·laboració amb la Generalitat per construir 1.700 habitatges socials

Habitatge. L’Institut Català del Sòl edificarà 637 habitatges en els primers 11 solars aportats per l’Ajuntament.

09/01/2024 - 16:34

El COAC de Girona acull una exposició sobre l'impuls del cohabitatge a Barcelona

Habitatge. La mostra es podrà visitar de manera guiada dimecres 10 de gener a les 16.30 hores

28/12/2023 - 15:50

L'Ajuntament de Barcelona lliura quatre claus de pisos de la Mesa d'Emergència

Habitatge. El Consorci de l'Habitatge de Barcelona entrega, cada mes, habitatges procedents del Fons del Lloguer Social a famílies que es troben en...

27/12/2023 - 12:39

El parc públic d’habitatge creix amb 746 pisos nous

Habitatge. Amb les noves promocions se superen els 12.300 habitatges de titularitat municipal.

22/12/2023 - 13:53

L’Ajuntament de Barcelona lliura les claus de 76 pisos públics de lloguer a la Marina del Prat Vermell

Les primeres 76 famílies del c. de Cal Cisó, 49-59, i del c. de Pontils, 10, ja tenen les claus per estrenar la nova llar aquest Nadal. Els propers...