Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

    ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->

L’habitatge a la ciutat del futur

Els reptes del futur de l’habitatge es van analitzar en el congrés Smart City Expo World Congress. Dins d’aquest esdeveniment, l’Ajuntament de Barcelona va organitzar un programa d’activitats, conferències i debats sobre habitatge.

D’una banda, es va fer una trobada dels membres de la xarxa de grans ciutats europees Eurocities per debatre sobre mesures d’estabilització dels lloguers i sobre les polítiques que es poden prendre a nivell municipal per garantir el dret a l’habitatge. D’altra banda, es va organitzar una xerrada sobre l'Observatori Metropolità d'Habitatge de Barcelona on s'hi van explicar els objectius i els reptes d'aquest nou projecte de l'Ajuntament.

Sessions

Mesures d’estabilització dels lloguers a les ciutats

Josep Maria Montaner, regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona

Rhona Brown, gerent del Programa de Lloguer Privat de la Greater London Authority

Bernhard von Grünberg, Ajuntament de Bonn

  • Polítiques d'Habitatge a Lisboa

Rui Neves Bochmann Franco, regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Lisboa

Governabilitat de l’habitatge: respostes municipals

Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona

Ian Brossat, tinent d’alcaldia de l'Ajuntament de París

Kees Dignum, coordinador d’Investigació i Desenvolupament d’Habitatge, Amsterdam

Susanne Bauer, presidenta del Grup de Treball sobre Habitatge d’Eurocities

  • Mesures per garantir el dret a l'habitatge

Javier Buron, gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona

Anna Vergés, directora tècnica de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge

L'opinió dels experts

Respostes als reptes de l’habitatge a Barcelona

Javier Burón

Gerent d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona

Les amenaces al dret a l’habitatge a Europa

Susanne Bauer

Presidenta del Grup de Treball d’Habitatge d’Eurocities

La regulació del lloguer a París

Ian Brossat

Tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament de París

El paper de les associacions d’habitatge a Amsterdam

Kees Dignum

Coordinador d’Investigació i Desenvolupament d’Habitatge de l'Ajuntament d’Amsterdam

La col·laboració publicoprivada a Lisboa

Rui Neves Bochmann Franco

Regidor del departament d’Habitatge i Desenvolupament Local, Lisboa

El control del mercat del lloguer a Dublín

Dáithi Downey

Cap de política d’habitatge, investigació i desenvolupament de l'Ajuntament de Dublín

L’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona

Anna Vergés

Directora tècnica de L’Observatori

Comparteix aquest contingut