Tanca Tanca

Housing Glossary

You will find information here on all topics relating to housing in Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Accrued interest

The interest applied as a penalisation when the debtor does not comply with repayment obligations. The amount must be established in the contract.

Active supermortgage

This allows the client to choose their loan's benchmark index (MIBOR at three months, six months or a year) so that payment can benefit from lower interest rates sooner.

Adaptable instalment

Characteristic of UCI superloans that allow the borrower to not pay one instalment a year for the first three years if there are problems due to holidays, extraordinary expenses, etc.

Advanced cancellation fee

A commission arising from the financial risk involved in the advanced cancellation of an operation. The applied commission compensates the financial institution for its financial losses.

AEDE

Direct state aid for paying the deposit on a property.

Affordable housing

Group of social housing or dwellings from social renovation projects that are sold or rented at below-market prices.

Affordable rent

The cost of renting these dwellings is below market prices after being included in operations concerning the rented flat pool, social renovation or social housing promotions.

Amortisation

Payment made to repay a loan.

Amortisation period

The duration of the loan. The contract establishes the date of the first and last payments. The longer the period, the lower the payments are, but the higher the interest. You therefore pay more in the end. The monthly instalment should not exceed 35% of your net income.

API

Estate agent. A qualified professional who acts as an intermediary between the two interested parties to facilitate the signing of a real estate contract, which can be a rental agreement, a sales agreement or another similar contract. They usually charge a percentage of the sales price as compensation or commission.

Applicant

A citizen who makes a registration application to the Barcelona Social Housing Applicants Registry, and who represents the other members of the dwelling unit included in the application.

APR

Annual Equivalent Rate. Effective annual cost of the mortgage in terms of interest, commissions and the repayment period. To compare loans, it is not enough to just look at the lowest APR, you also have to compare the conditions, the repayment period and the distribution of instalment payments.

Arbitri municipal de plusvàlua

Former denomination of the capital gains tax on landed property.

Assessment

The value of a dwelling certified by a specialised assessment company, in accordance with the mortgage market law. This certificate not only indicates the real value of the property, it also serves as a reference for obtaining the necessary financing.

Authorisation

Document in which the owner authorises the tenant to carry out building work in the dwelling's interior.

Close glossary

Housing offices only offer face-to-face assistance by prior appointment, so check out the “Housing calls you” service here to receive the most appropriate personalised assistance. If you also need assistance in energy rights, book an appointment with an energy-advice point (PAE) by clicking here. On the other hand, if you reside in an IMHAB public dwelling you can consult our contact, management and processing channels here.​

Una nova eina per ampliar el parc d’habitatges de lloguer assequible

19/10/2017 - 14:20

Habitatge. L’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona impulsaran la creació de Metròpolis Habitatge, una entitat publicoprivada que construirà habitatge de lloguer assequible.

L’àrea metropolitana de Barcelona disposarà properament d’una nova eina per contribuir a augmentar el parc d’habitatge públic: Metròpolis Habitatge, el nou operador metropolità que permetrà incrementar l’oferta de lloguer assequible a través de la col·laboració entre entitats públiques i privades.

Metròpolis Habitatge impulsarà la promoció de 4.500 pisos públics de lloguer assequible a l’àrea metropolitana de Barcelona en un període de 8 a 10 anys, que tindran preus per sota dels del mercat, d’entre 400 i 600 euros. Tots els habitatges seran protegits. El 75% es llogarà a una mitjana de 7 euros el metre quadrat, mentre que la resta es podran llogar per un preu de fins a 10 euros els metre quadrat.

L’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona seran els propietaris del 50% d’aquesta nova societat mixta, i l’altra meitat estarà en mans de l’empresa privada (o del conjunt d’empreses) guanyadora del concurs públic que es durà a terme.

Es requerirà que aquesta companyia tingui experiència reconeguda en la gestió d’habitatges i es valorarà que fomenti la participació dels llogaters oferint-los, per exemple, l’oportunitat de ser també accionistes del parc.

 

Un model no especulatiu

La manca d’habitatge assequible és un problema que no es pot solucionar només amb inversió pública. L’augment previst en el parc d’habitatges exigeix una diversificació en els gestors i promotors. Per això s’ha impulsat aquest model mixt entre administracions públiques i empreses privades.

Però, alhora, es vol evitar el component especulatiu que solen tenir les activitats relacionades amb un bé de primera necessitat com és l’habitatge. La intenció és impulsar un model no especulatiu d’inversió en el sector: les empreses que hi participin tindran un lucre limitat a un 4% de la inversió, aproximadament.

A canvi, aquestes companyies col·laboraran en la creació d’un parc d’habitatges que millorarà les condicions de vida de la ciutadania. Els beneficis que superin el percentatge esmentat es reinvertiran en Metròpolis Habitatge.

Aquest model també té entre els seus objectius facilitar la participació comunitària de veïnes i veïns, a més de promoure valors com la sostenibilitat, l’estalvi energètic, la innovació i la participació comunitària, entre altres.

 

Una solució nova per a un problema vell

Un dels objectius principals del Pla pel Dret de l’Habitatge de Barcelona 2015-2025 és incrementar el parc de lloguer públic. Per això, un 80% dels més de 8.000 pisos de promoció pública que es construiran durant els propers 10 anys seran d’aquest tipus, sempre mantenint la propietat del sòl.

Alhora, seguint la línia dels millors referents europeus en habitatge assequible, també s’incentiva la col·laboració publicoprivada amb la creació d’aquesta societat, que permetrà afegir 4.500 pisos més al parc assequible de la ciutat.

El problema de la manca d’habitatge de lloguer públic, però, no és específic de Barcelona sinó que es dona a tota l’àrea metropolitana i, per tant, requereix solucions conjuntes i coordinades entre administracions. Per això, el projecte de Metròpolis Habitatge estarà liderat conjuntament per l’Ajuntament i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per assegurar el lideratge públic del projecte, el sòl municipal que es posi en disposició mantindrà la titularitat pública, els habitatges tindran també aquesta qualificació i l’adjudicació es farà des de l’Ajuntament a través del Registre de Sol·licitants. Així es garantirà que totes les actuacions tinguin l’objectiu de beneficiar el conjunt de la ciutadania.

 

Referents europeus

Actualment, Barcelona pateix un dèficit estructural d’anys de retard en polítiques públiques potents d’habitatge i només té un percentatge d’habitatge assequible de l’1,7%, molt lluny del 15% recomanable. És per això que el govern municipal s’ha posat com a objectiu l’ampliació del parc, tot apostant pel lloguer públic.

Els operadors publico-privats, en els quals es basa el model de Metròpolis Habitatge, són elements clau en la creació d’un parc d’habitatge públic a molts punts d’Europa. Ciutats com Viena, Amsterdam, Paris, Berlín, Estocolm o Londres tenen un parc d’habitatge públic fort que es beneficia d’una intensa col·laboració publicoprivada.

Segons Housing Europe, Àustria té un 20% de parc assequible, França un 17% i els Països Baixos un 33%. Tal i com preveu el Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025, Barcelona es vol situar en la línia de les millors pràctiques dels referents europeus.

More info

Share this content