Tanca Tanca

Housing Glossary

You will find information here on all topics relating to housing in Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Accrued interest

The interest applied as a penalisation when the debtor does not comply with repayment obligations. The amount must be established in the contract.

Active supermortgage

This allows the client to choose their loan's benchmark index (MIBOR at three months, six months or a year) so that payment can benefit from lower interest rates sooner.

Adaptable instalment

Characteristic of UCI superloans that allow the borrower to not pay one instalment a year for the first three years if there are problems due to holidays, extraordinary expenses, etc.

Advanced cancellation fee

A commission arising from the financial risk involved in the advanced cancellation of an operation. The applied commission compensates the financial institution for its financial losses.

AEDE

Direct state aid for paying the deposit on a property.

Affordable housing

Group of social housing or dwellings from social renovation projects that are sold or rented at below-market prices.

Affordable rent

The cost of renting these dwellings is below market prices after being included in operations concerning the rented flat pool, social renovation or social housing promotions.

Amortisation

Payment made to repay a loan.

Amortisation period

The duration of the loan. The contract establishes the date of the first and last payments. The longer the period, the lower the payments are, but the higher the interest. You therefore pay more in the end. The monthly instalment should not exceed 35% of your net income.

API

Estate agent. A qualified professional who acts as an intermediary between the two interested parties to facilitate the signing of a real estate contract, which can be a rental agreement, a sales agreement or another similar contract. They usually charge a percentage of the sales price as compensation or commission.

Applicant

A citizen who makes a registration application to the Barcelona Social Housing Applicants Registry, and who represents the other members of the dwelling unit included in the application.

APR

Annual Equivalent Rate. Effective annual cost of the mortgage in terms of interest, commissions and the repayment period. To compare loans, it is not enough to just look at the lowest APR, you also have to compare the conditions, the repayment period and the distribution of instalment payments.

Arbitri municipal de plusvàlua

Former denomination of the capital gains tax on landed property.

Assessment

The value of a dwelling certified by a specialised assessment company, in accordance with the mortgage market law. This certificate not only indicates the real value of the property, it also serves as a reference for obtaining the necessary financing.

Authorisation

Document in which the owner authorises the tenant to carry out building work in the dwelling's interior.

Close glossary

Housing offices only offer face-to-face assistance by prior appointment, so check out the “Housing calls you” service here to receive the most appropriate personalised assistance. If you also need assistance in energy rights, book an appointment with an energy-advice point (PAE) by clicking here. On the other hand, if you reside in an IMHAB public dwelling you can consult our contact, management and processing channels here.​

Nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges amb mesures per protegir els llogaters

10/05/2018 - 18:56

Habitatge. Els nous requisits per accedir a les subvencions condicionen el preu del lloguer i tenen en compte les comunitats més vulnerables.

Es vincularan els ajuts a l’Índex de preus de referència de preus del lloguer com a mesura contra la gentrificació i de protecció dels llogaters. S'inclou també un programa per rehabilitar les finques que, per la complexitat socioeconòmica, queden fora de les convocatòries ordinàries. Es calcula que al voltant de 40.000 persones i 16.000 habitatges es beneficiaran de les ajudes de rehabilitació.

VÍDEO. Ada Colau: “Si hi ha voluntat política, és possible condicionar els augments del preu de lloguer.”

La principal novetat de la pròxima convocatòria d’ajuts a la rehabilitació és que, dels habitatges que hi optin i que es destinin al lloguer, el preu que els propietaris podran demanar s’haurà de cenyir a l’Índex de referència de preus de lloguer de la Generalitat de Catalunya. Aquest índex va ser impulsat conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona.

La convocatòria d’ajuts a la rehabilitació, que exclouen els habitatges destinats a ús turístic, en el cas dels de lloguer mantenen les mesures de protecció dels llogaters de les convocatòries anteriors, com mantenir les mateixes condicions econòmiques abans i després de la rehabilitació o prorrogar els contractes de lloguer fins a un mínim de cinc anys.

Els propietaris que tinguin pisos buits podran optar a les subvencions si inclouen l’habitatge dins la Borsa de Lloguer de Barcelona.

Se subvencionaran actuacions de rehabilitació per al següent:

 • Interior dels habitatges
 • Obres estructurals a l’edifici
 • Façanes, patis, celoberts, escales, mitgeres i vestíbuls
 • Instal·lació d’ascensors
 • Supressió de barreres arquitectòniques i d’elements obsolets
 • Instal·lacions generals comunes
 • Actuacions d’estalvi energètic, energia solar i cobertes verdes
 • Programa de cohesió social.

El termini de presentació d’inscripcions s’inicia el dia 15 de juny i s’acabarà el 30 de novembre.

Finques d’alta complexitat

El Pla de barris posa en marxa un programa per rehabilitar finques que, per la seva complexitat socioeconòmica, no es beneficien de les ajudes de les convocatòries ordinàries.

El programa proporciona subvencions complementàries per a la comunitat de propietaris del 25% al 40% per a la rehabilitació i fins al 100% del cost de les obres per a persones en situació de vulnerabilitat. Es calcula que el 2018 se’n podran beneficiar al voltant de 2.000 persones, uns 900 habitatges de 70 edificis.

Actualment, es treballa amb 225 finques, de les quals hi ha:

 • 158 informes positius per a l’adhesió al programa de les finques.
 • 85 convenis d’assessorament signats amb la comunitat de propietaris.
 • 32 convenis d’execució d’obres a punt.

De manera proactiva, el programa identifica finques de molt alta complexitat a partir de 40 indicadors socioeconòmics, socioespacials i urbanístics en els 16 barris on actua el Pla de barris. Després de detectar aquestes finques, s’informa la comunitat de veïns del programa, i després d’adherir-s’hi, s’inicia la diagnosi de la finca i s’assessora de manera individualitzada cada propietari durant tot el procés de la rehabilitació i per a la tramitació de les ajudes. L’acompanyament de les comunitats es desplega a través d’un equip multidisciplinari d’arquitectes, treballadors socials i tècnics administratius i jurídics.

Es consolida la rehabilitació dels interiors dels habitatges

Els ajuts impulsats el 2017 per reformar els interiors dels habitatges de persones amb ingressos baixos s’han consolidat: en el primer any de la línia d’ajudes s’han tramitat 821 sol·licituds, la meitat de persones que vivien soles. En la convocatòria actual, aquesta línia d’ajudes es divideix en dos i inclou un programa centrat en l’arranjament d’habitatges de famílies en situació de vulnerabilitat. Els dos programes tenen un pressupost de 4 milions d’euros.

Les subvencions per a les reformes d’interiors d’habitatges que posteriorment s’incorporin a la borsa de lloguer podran cobrir tot el cost de les obres, fins a un màxim de 20.000 euros per habitatge.

Pel que fa a les subvencions per fer obres als interiors dels habitatges sol·licitades per persones en situació de vulnerabilitat, l’ajut podrà cobrir el 100% del cost de l’actuació fins a un màxim de 9.000 euros per habitatge.

Balanç dels ajuts a la rehabilitació

El 2017 es van sol·licitar 1.501 subvencions per a rehabilitacions d’habitatges i es van tramitar 821 sol·licituds per rehabilitar habitatges de famílies en situació de vulnerabilitat, un balanç per sobre de la mitjana de la resta d’administracions. En total, les ajudes a la rehabilitació han beneficiat més de 38.000 persones. A diferència de les aportacions autonòmiques i estatals, que han disminuït progressivament, les aportacions municipals a les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges s’han gairebé doblat respecte al període 2011-2015, en què l’aportació va ser de 49,3 milions d’euros, en relació amb els 89,3 milions d’euros que es destinen durant el període 2016-2019, que cobreix el 80% del total.

L’any 2018 la inversió municipal prevista per a la rehabilitació d’habitatges és de 42,5 milions d’euros, que indirectament provocarà una inversió privada del conjunt de les comunitats de veïns de 120 milions d’euros i la generació de 3.800 llocs de treball.