Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Les oficines de l’habitatge només atenen presencialment amb cita prèvia, així que consulteu aquí el servei “Habitatge et truca” per rebre l’atenció personalitzada més adequada. També, si necessiteu atenció sobre drets energètics demaneu cita prèvia amb un punt d’assessorament energètic (PAE) clicant aquí D’altra banda, si viviu en un habitatge públic de l'IMHAB podeu consultar les vies de contacte, gestió i tramitació aquí.

Una promoció d’habitatge públic de Barcelona rep un premi al millor edifici social d’obra nova d’Espanya

14/06/2018 - 13:55

Habitatge. El gremi de gestors públics d'habitatge ha guardonat l’edifici construït per l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació al carrer de Tànger, al Parc i la Llacuna del Poblenou.

Una promoció de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) ha estat guardonada com la millor edificació social d’obra nova del 2018 a Espanya. Els Premis AVS, que atorga l’Associació Espanyola de Gestors de l’Habitatge i Sòl, han reconegut la qualitat de l’edifici situat al carrer de Tànger número 40, al Parc i la Llacuna del Poblenou (districte de Sant Martí).

L’edifici, que ja està finalitzat, disposa de 47 habitatges de lloguer social, 20 allotjaments temporals per a col·lectius vulnerables i aparcaments soterranis. Es tracta de la primera promoció municipal que combina en una mateixa promoció aquests dos programes d’habitatge social, que habitualment estan separats.

Segons el regidor d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, Josep Maria Montaner, els pisos de lloguer permeten accedir a un habitatge públic de qualitat i per sota del preu de mercat a les persones que ho necessiten; mentre que els allotjaments temporals són una solució eventual per acollir persones en risc d’exclusió.

En aquests últims immobles s’oferiran diversos serveis perquè les persones residents recuperin la seva autonomia mitjançant l’assistència de treballadors socials, classes per aprendre a preparar el currículum, etc.

“Aquest premi és un reconeixement important i n’estem molt orgullosos. L’arquitectura que fa l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona és d’un nivell excel·lent. Són edificis ben acabats, avantguardistes i molt eficients energèticament”,  exposa Josep Maria Montaner.

El guardó a la millor edificació en obra nova valora aspectes com les mesures d’estalvi energètic, l’adequació del disseny a l’entorn, la innovació, els sistemes constructius que permeten climatitzar els habitatges de manera natural, la utilització de materials reciclables i la relació cost/rendiment de l’actuació.

La finalitat dels Premis AVS és donar a conèixer, valorar i difondre la feina que es realitza tant en el sector públic com en les entitats privades sense ànim de lucre en favor de l’habitatge social, la rehabilitació, la regeneració urbana i la gestió de serveis públics.

 

Una nova promoció pel districte de Sant Martí

Els 47 habitatges de lloguer social de l’edifici premiat tenen una superfície d’entre 42 i 58 metres quadrats. Son immobles d’un i dos dormitoris i disposen d’un menjador-sala d’estar i cuina oberta, bany i terrassa.

Pel que fa als 20 allotjaments temporals, tenen una superfície d’entre 20 i 30 metres quadrats i estan concebuts com un espai integrat de menjador-sala d’estar-cuina-dormitori, amb un bany independent. A més, aquests equipaments disposen d’una sala d’estar i un menjador comunitaris.

L’arquitecte Jaime Coll, de l’empresa Coll-Leclerc Arquitects, destaca diversos trets d’aquesta promoció, com ara l’enfocament social i la bona integració urbana de l’edifici, gràcies als serveis comuns de la planta baixa. Per últim, posa èmfasi en el compromís mediambiental de l’obra.

De fet, els habitatges tenen una qualificació energètica de tipus A gràcies a la ventilació creuada i la seva capacitat per captar la llum solar.

A més, els pisos orientats al sud disposen de l’anomenat ‘jardí d’hivern’, un espai entre la sortida exterior i l’interior, “semblant a un hivernacle”, segons l’arquitecta Judith Leclerc, que millora l’aïllament i permet captar energia solar quan fa fred, alhora que facilita la ventilació a l’estiu.

Això es complementa amb sistemes d’alta eficiència energètica com un mecanisme de renovació d’aire.

 

El creixement del parc públic

La promoció del carrer de Tànger contribuirà a reforçar el parc públic d’habitatge de la ciutat, que ha assolit unes xifres històriques amb la construcció de 66 edificis nous i un total de 4.547 habitatges, un 80% dels quals estaran destinats a lloguers de preu assequible.

L’objectiu de l’Ajuntament és que el parc d’habitatge públic creixi fins a arribar als 13.000 pisos l’any 2022, una xifra que suposaria generar en 8 anys el mateix nombre d’habitatges que durant els 80 anys anteriors.

 

 

Comparteix aquest contingut